Proizvodne tvrtke doživljavaju dramatične izazove u ispunjavanju svojih poslovnih ciljeva zbog sve veće složenosti i varijabilnosti današnjeg globalnog tržišta te visoko kompetitivnog okruženja. Potreba za optimizacijom svih sastavnica lanca opskrbe nikad nije bila veća.

Stoga je potrebno neprekidno usmjeravati napore na pravovremenu isporuku ispravnih proizvoda, eliminiranje aktivnosti koje ne stvaraju dodanu vrijednosti, svakodnevno usklađivanje vlastite ponude s potražnom kupaca, sinkroniziranje svih procesa duž cjelokupnog lanca opskrbe te korištenje resursa i imovine na najbolji mogući način.

Cilj takve optimizacije je maksimiziranje zadovoljstva kupaca te smanjenje troškova učinkovitim korištenjem resursa kao što su proizvodni kapaciteti, zalihe i ljudski rad. Upravljanje proizvodnjom kroz djelotvorno planiranje, sinkroniziranje i nadziranje svih sastavnica stvaranja vrijednosti, od razvoja i nabavljanja, preko proizvodnje i osiguranja kvalitete do skladištenja i isporuke, preduvjet je za postizanje ciljeva proizvodne tvrtke.

Kako vam možemo pomoći?

Proizvodnim organizacijama Qualitas pruža rješenja koja su im potrebna za učinkovito upravljanje proizvodnjom, poboljšanje učinkovitosti poslovnih procesa, smanjenje operativnih troškova, oblikovanje poslovne arhitekture, uspješno provođenje strategije, poboljšanje kvalitete proizvoda, upravljanje rizicima i kontinuitetom poslovanja, svrsishodno usklađivanje s međunarodnim normama i zakonskim propisima te ishođenje novčanih bespovratnih i kreditnih sredstava za financiranje investicijskih i operativnih troškova.

Rješenja Qualitasa nastaju kombiniranjem:

  • globalno potvrđenih metodologija za poboljšanje učinka kao što su Lean, Six Sigma, EFQM Model i Process Benchmarking
  • globalno potvrđenih metoda za ostvarivanje strategije kao što su Hoshin Kanri, Balanced Scorecard i Performance Prism
  • upravljanja poslovnim procesima i poslovnom arhitekturom
  • računalne platforme iGrafx, koja integrira planiranje poslovnih procesa i ostalih elemenata poslovne arhitekture sa simulacijom procesa, prediktivnom analitikom i automatizacijom temeljenoj na umjetnoj inteligenciji.
  • vodeće softvera za statističku analizu podataka Minitab
  • aplikativnih rješenja za strateško upravljanje Executive Strategy Manager (ESM) i Spider Impact
  • međunarodnih normi ISO 9001, ISO 14001, ISO 22301, ISO/IEC 27001, ISO 45001, ISO 50001, ISO/FSSC 22000, IFS i sl.
  • zakonskih propisa u vezi kvalitete proizvoda, zaštite okoliša, sigurnosti na radu, zaštite osobnih podataka, sigurnosti hrane i sl.
  • razumijevanja poslovnih imperativa, operativnih izazova i tehnologija proizvodnih organizacija
  • osiguranja bespovratnih sredstva iz europskih i nacionalnih fondova.

Povezane usluge

Strategija i poslovna arhitektura

Operativna izvrsnost i neprekidno poboljšavanje

Usklađenost i rizici

Digitalizacija i inovacija

Investicijski projekti i financiranje

Dobit postignuta projektima provedenih uz podršku Qualitasa dokazano nadmašuje ulaganja u te projekte, bilo da se manifestira kroz povećanje prihoda ili smanjenje troškova ili oboje.