Prema navodu Međunarodne organizacije za normizaciju (ISO), njihove norme za sustave upravljanja pomažu organizacijama u poboljšavanju svojih učinaka određivanjem ponovljivih koraka koje organizacije svjesno provode radi postizanja svojih ciljeva i stvaranja organizacijske kulture koja dovodi do neprekidnog ciklusa samovrednovanja, ispravljanja i poboljšavanja rada i procesa kroz povećanu svijest zaposlenika te vodstvo i predanost poslovodstva.

Norme za sustave upravljanja su osmišljene od međunarodnih stručnjaka s iskustvom u globalnom upravljanju, strategijama vođenja te učinkovitim i djelotvornim procesima i praksama tako da ih može primijeniti svaka organizacija, velika ili mala, u svim gospodarskim sektorima te različitim geografskim, kulturnim i društvenim uvjetima.

Broj različitih normi za sustave upravljanja posljednjih godina vrlo brzo raste pa su organizacije koje primjenjuju te norme suočene s tri ključna izazova: kako uspostaviti sustav kojim će poboljšati svoje rezultate, kako oblikovati sustav tako da bude agilan, integriran i skalabilan te kako učinkovito koristiti resurse pri uspostavi, primjeni i održavanju sustava.

Kako Vam možemo pomoći?

Bez obzira na veličinu vaše organizacije i područje u kojem poslujete, Qualitas vam može pružiti usluge savjetovanja i izobrazbe kojima ćete se, kroz unaprjeđenja u vašim politikama i procesima te ublažavanje rizika, na učinkovit i djelotvoran način uskladiti sa zahtjevima i smjernicama normi za sustave upravljanja i tako postići svoje ciljeve u područjima kao što su:

Očekivani rezultati

Neki od ishoda usluga koje pruža Qualitas, a koje su posljedica primjene međunarodnih normi za sustave upravljanja, su: poboljšanje zadovoljstva i povjerenja kupaca, poboljšanje dosljednosti isporuke proizvoda koji ispunjavaju zahtjeve kupaca i primjenjive zahtjeve zakona i propisa, poboljšanje učinkovitosti i djelotvornosti poslovnih procesa, smanjenje nepovoljnih utjecaja na okoliš, poboljšanje energetske učinkovitosti, osiguranje povjerljivosti, integriteta i dostupnosti informacija, smanjenje ili eliminacija rizika obolijevanja i nezgoda koje se javljaju kao posljedica uvjeta rada, smanjenje mogućnosti za prekid poslovanja i poboljšanje vremena oporavka, osiguranje povjerenja zainteresiranih strana i upravljanje rizicima na odgovarajući način, smanjenje troškova nastalih kao posljedica neusklađenosti sa zahtjevima kupaca i zakonskim propisima, potvrda (certifikat) akreditirane međunarodne certifikacijske kuće o sukladnosti uspostavljenog sustava sa zahtjevima normi za sustave upravljanja, sposobnost samostalnog održavanja uspostavljenog sustava upravljanja itd.

Istaknuta rješenja