Američko društvo za kvalitetu (ASQ) ističe da mnogobrojna poduzeća imaju troškove vezane uz kvalitetu čak od 15 % do 20 % prihoda od prodaje, a neka i više od 40 % ukupnog poslovanja. ASQ također izvještava da je opće pravilo da će troškovi loše kvalitete, tj. troškovi povezani s pružanjem proizvoda ili usluga loše kvalitete, u uspješnom poduzeću biti oko 10 % do 15 % operativnih troškova. Učinkoviti programi operativne izvrsnosti mogu te troškove značajno smanjiti, što izravno doprinosi dobiti.

Kako Vam možemo pomoći?

Bez obzira na to koliku dobit ostvaruje vaša organizacija ili je na drugi način uspješna, prilike za poboljšanje uvijek postoje, a Qualitas vam može pomoći da ih iskoristite na održiv način tako da:

 • razumijete koncept operativne izvrsnosti i alate potrebne za postizanje poslovnog rasta
 • postavite i uskladite svoju strategiju te osigurate da je svaki pojedinac svjestan svoje uloge i da čini sve kako bi pomogao u postizanju postavljenih ciljeva
 • motivirate svoje djelatnike kako bi usvojili novu poslovnu kulturu i uključili se u promjene
 • dokumentirate i vizualizirate svoje procese
 • mjerite i pratite procese, analizirate tokove vrijednosti te prepoznate gubitke, varijabilnosti i ostale probleme u procesima
 • pronađete prave tehnologije, alate i tehnike za poboljšavanje i održavanje procesa
 • razvijete rješenja za poboljšanje procesa kroz smanjenje aktivnosti koje ne stvaraju vrijednosti, poboljšate aktivnosti koje stvaraju vrijednosti, smanjenje varijabilnosti i uklanjanje korijenskih uzroka problema
 • razvijete visoko vrijedne usluge i proizvode za vaše kupce
 • upravljate projektima kojima ćete poboljšanja uvesti u primjenu te uspostaviti strukturu i procese potrebne za postizanje svojih ciljeva
 • utvrdite standarde rada, i za normalan i za nenormalan tok vrijednosti
 • osigurate održivost rješenja za poboljšanja i nadzirete njihovu provedbu.

Očekivani rezultati

Neki od ishoda usluga koje pruža Qualitas, a koje vam mogu pomoći da neprekidno poboljšavate učinkovitost i djelotvornost svojih procesa, su: povećanje produktivnosti rada, poboljšanje kvalitete proizvoda i usluga, smanjenje troškova (nepotrebnog vremena, nepotrebnih resursa, nepotrebnog prostora, nepotrebne energije i sl.), povećanje zadovoljstva korisnika proizvoda i usluga, povećanje zadovoljstva zaposlenika i sl.

Za primjenu strategije operativne izvrsnosti, Qualitas preporuča primjenu neke od globalno potvrđenih metodologija strukturiranog pristupa, npr. Lean management, Six Sigma, Lean Six Sigma i Industrija 4.0.
Vrlo je važno stvoriti platformu za poboljšanja koja pruža središnju bazu podataka i pohranu znanja o mogućnostima, elementima i preduvjetima poboljšavanja, omogućuje međufunkcijsku suradnju i nudi aktivne obavijesti i upozorenja kako bi se osiguralo da organizacija neprekidno napreduje prema operativnoj izvrsnosti. iGrafx je digitalna platforma koju u tom kontekstu preporučamo.

Izdvojena rješenja

 • Lean Management
 • Six Sigma
 • Lean Six Sigma
 • Industrija 4.0
 • Statističko upravljanje procesima (Statistical process control)
 • Process benchmarking
 • ISO 9001
 • Hoshin Kanri
 • DMAIC / DMADV
 • Value stream mapping
 • Kaizen
 • Continuous Flow
 • 5S
 • Quick changeover (SMED)
 • Cellular manufacturing
 • Total Productive Maintenance
 • Pokazatelji učinka i sustav mjerenja i praćenja procesa
 • Proces Neprekidno poboljšavanje
 • iGrafx
 • Tibco Nimbus