Od 25 milijardi eura koji su iz različitih europskih izvora na raspolaganju Hrvatskoj u razdoblju od 2021. do 2027. g., dio bi trebao pripasti i vašoj organizaciji, bez obzira na njenu veličinu i djelatnost. Na raspolaganju su i brojne druge potpore. Nemojte propustiti iskoristiti ta sredstva kako biste oživjeli svoju viziju ili riješili izazove s kojima se suočavate. Ako ih ne iskoristite vi, iskoristit će ih vaša konkurencija!

Današnja su neizostavna tema Europski fondovi i slični izvori financiranja te način kako doći do sredstava iz njih. Rijetki tome pristupaju sustavno i dobro planirano. Posljedice takvog pristupa mogu dovesti do propuštanja prilike za dodjelu sredstava, do odbijanja podnesenih projektnih prijava, do nemogućnosti zatvaranja financijske konstrukcije, do obveze povrata odobrenih bespovratnih sredstava zbog nepravilnosti u provedbi projekata i do sličnih okolnosti i stanja koje mogu negativno utjecati na poslovanje.

Stoga ne treba ništa prepusti slučaju, nego iskoristiti pomoć stručnjaka za pokretanje, planiranje, vođenje i nadziranje vaših poslovnih pothvata i aktivnosti.

Kako vam možemo pomoći

S obzirom na to da stručnjaci iz Qualitasa, pored znanja i iskustva o načinu ishođenja i opravdavanja iz europskih fondova i drugih izvora financiranja, također imaju druga potrebna interdisciplinarna znanja i iskustva, koja se protežu od strateškog planiranja, operativnog planiranja, upravljanja procesima, praćenja učinka i upravljanja projektima, Qualitas vam može pomoći tako da:

 • budete pravovremeno obaviješteni o načinu i mogućnostima ishođenja bespovratnih financijskih sredstava, potpora za poticanje ulaganja i drugih potpora te kreditiranja
 • prilagodite svoje zamisli, ciljeve, planove i aktivnosti za rast, razvoj, restrukturiranje i održavanje kontinuiteta poslovanja kako bi bili pogodni za ishođenje financiranja
 • donesete ispravne odluke o pokretanju postupka ishođenja bespovratnih sredstava, kreditnih sredstava, potpore za poticanje ulaganja i sličnih financijskih sredstava
 • pripremite svoje projektne i ostale prijedloge na način „ključ u ruke“ kako biste istovremeno maksimizirali i vjerojatnost dobivanja potpore i vrijednost potpore
 • izradite investicijske studije i poslovne planove koji će odgovarati vašim potrebama i zahtjevima davatelja financijskih sredstava
 • podnesete prijave i zahtjeve kojima ćete ishoditi potrebna bespovratna sredstva i druge potpore iz europskih i nacionalnih izvora
 • sklopite povoljne ugovore o dodjeli bespovratnih novčanih sredstava ili kredita
 • provedete projekte i aktivnosti u skladu s postavljenim ciljevima i sklopljenim ugovorima
 • pripremite dokumentaciju za nabavu i provedete postupke nabave bez financijskih korekcija i tako da odaberete optimalne ponuditelje
 • po potrebi, pripremite i provedete manje i veće izmjene ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava i sličnih ugovora
 • nadoknadite novčana sredstva koja su vam odobrena
 • pravovremeno i ispravno izvještavate tijekom i nakon provedbe projekta i aktivnosti.

Očekivani rezultati

Neki od ishoda usluga koje pruža Qualitas, a koje su posljedica pokretanje, planiranje, vođenje i nadziranje vaših poslovnih pothvata i aktivnosti, su: izrađena investicijska studija ili poslovni plan, odobrena bespovratna novčana sredstva, odobrena potpora za poticanje ulaganja ili druga potpora, odobren investicijski kredit ili kredit za obrtna sredstva, dobiveno odobreno financiranje (koje omogućuju Europski fondovi i sl.) te uspješno proveden investicijski ili drugi projekt.

Istaknuta rješenja