Premda su brojne organizacije prepoznale inovaciju, digitalizaciju i automatizaciju poslovanja kao priliku za stjecanje ili povećavanje konkurentske prednosti, većina njih ne uspijeva provesti potrebne transformacije jer projekti kojima to pokušavaju nisu temeljeni na primjerenoj strategiji i poslovnim modelima ili ne integriraju potrebne pristupe, metodologije i tehnologije ili nemaju skalabilne ishode ili nemaju osigurane potrebne resurse ili ne doprinose ciljevima u očekivanom roku.

Također, uvođenje robotske automatizacije procesa (RPA) u organizaciju može dovesti do značajnih smanjenja ljudskih grešaka i troškova, ali žurba s automatizacijom neučinkovitih procesa može pojačati postojeće probleme. Automatiziranje nekih zadataka moglo bi donijeti malo povrata, dok drugi mogu imati ogroman učinak. Od ključne je važnosti razumjeti izvedbu određenog procesa prije odluke o njegovoj automatizaciji.

Kako vam možemo pomoći

Razumijevajući i poslovno-upravljačku i tehnološku perspektivu inovacije, digitalizacije i automatizacije poslovanja, Qualitas vam može pomoći tako da:

 • umjesto provedbe pojedinačnog, izoliranog projekta digitalne tranzicije, razvijete strogo strukturirani sustavni program koji će ostvariti značajnu dodanu vrijednost
 • odaberete i na najbolji način primjenjujete digitalne tehnologije koje su primjerene upravo vašim trenutnim i dugoročnim potrebama
 • optimizirate svoje lance vrijednosti kroz digitalne integracije
 • ostvarite jednostavnu, brzu i sigurnu razmjenu podataka između vaših strojeva, senzora, sustava i poslovnih aplikacija
 • ispitate mogućnost primjene umjetne inteligencije i društveno-tehničkih interakcija između ljudi, tehnologije i organizacija
 • primjenom napredne softverske platforme iGrafx poduprete digitalnu transformaciju svoga poslovanja, primjerice tako da:
  • provedete simulaciju utjecaja na sustave, korisnička iskustva i druge inicijative ili sveobuhvatne tijekove procesa na temelju poslovnih prioriteta
  • koristite rudarenje procesa kako biste dobili točan prikaz operacija, uključujući nestandardne ili skrivene procese
  • modelirate i dokumentirate nove digitalizirane procese prikupljajući znanje od više dionika i uspostavljajući najbolje prakse
  • komunicirate kako se digitalizirani procesi izvode jednostavno i brzo uz robusne sposobnosti upravljanja učinkom
  • konsolidirate procesne napore uz pomoć jedinstvenog sustava koji se proteže od otkrivanja procesa i modeliranja do izvršenja u sveobuhvatnom rješenju
  • smanjite troškove implementacije i ubrzate postizanje ciljeva s provjerenim rješenjem
 • primjenom napredne softverske platforme iGrafx poduprete robotsku automatizaciju svojih procesa, primjerice tako da:
  • standardizirate procjene i izradite izvještaje za prepoznavanje kandidata za robotsku automatizaciju procesa prema uloženom trudu, uštedama, složenosti itd.
  • točno predvidite FTE (ekvivalent punog radnog vremena) i uštedu troškova svake pojedinačne implementacije RPA
  • optimirane procese u stvarnom vremenu kombinirajući najnoviju operativnu inteligenciju s dizajnom procesa, simulacijom, prediktivnom analitikom i automatizacijom temeljenom na umjetnoj inteligenciji
  • pratite usklađenost automatiziranih procesa sa zahtjevima
 • uspostavite proces poslovne inovacije koji će vam pomoći u pronalaženju novih mogućnosti ostvarivanja prihoda, optimiziranja postojećih kanala i, u konačnici, stvaranje veće dobiti
 • usmjerava vas da postanete agilna organizacija koja uči i sposobna se je neprekidno i dinamički prilagođavati disruptivnom okruženju.

Očekivani rezultati

Neki od ishoda usluga koje pruža Qualitas, a koje vas mogu osigurati učinkovitu digitalnu tranziciju, su: utvrđeno trenutno stanje digitalizacije na temelju analize zrelosti koju podrazumijeva industrija 4.0, utvrđeni strateški ciljevi koji se odnose na digitalne procese te tome prilagođena korporativna strategija, razvijen plan za jačanje sposobnosti i osiguranje resursa koji su potrebni za ostvarenje ciljeva koji se odnose na digitalizaciju ili industriju 4.0, izrađena matrica troškova i koristi za utvrđivanje prioritetnih mjera za ostvarivanje ciljeva digitalizacije ili industrije 4.0, poboljšana razina digitalne zrelosti procesa, automatizirani poslovni procesi, odabrana i uvedena u primjenu odgovarajuća digitalna rješenja, integrirani informacijski sustavi, uspostavljena zajednička podatkovna platforma u cijelom poslovanju koja omogućuje objedinjavanje podataka iz različitih izvora poput poslovnih aplikacija, strojnih kontrolera i senzora, povećana ukupna učinkovitost opreme (OEE) itd.

Neki od ishoda usluga koje pruža Qualitas, a koje se odnose na poslovne inovacije, su: uspostavljen proces za razvoj novih procesa, usluga i proizvoda, partnerstva, tehnologija i drugih zamisli koje će utjecati na pozitivne promjene u vašem poslovanju, osigurano financiranje projekta inovacije, proveden projekt inovacije bez obzira na tehnološku razinu spremnosti (TRL od Technology Readiness Level), uključujući provedeno temeljno istraživanje (TRL 1), formuliran tehnološki koncept (TRL 2), eksperimentalno dokazan koncept (TRL 3), laboratorijski validiran tehnološki koncept (TRL 4), validirana tehnologija u relevantnom okruženju (TRL 5), demonstrirana tehnologija u relevantnom okruženju (TRL 6), demonstrirana tehnologija u operativnom okruženju (TRL 7), uspostavljen i kvalificiran tehnološki sustav (TRL 8), uspješno dokazana tehnologija ili konkurentna proizvodnja (TRL 9) itd.

Istaknuta rješenja