Budući da „stalna na tom svijetu samo mijena jest”, kao i s obzirom na ograničenu mogućnost brzog povećanja ili smanjenja broja kompetentnih zaposlenika koja se nameće zbog čestih i velikih promjena u potražnji kupaca, agilnost i fleksibilnost poslovnih procesa danas predstavlja imperativ za organizacije koje pružaju poslovne usluge.

Za razliku od funkcionalno ustrojstva, koje je projektirano za rad u statičkom okruženju s fokusom na hijerarhijsku kontrolu i specijalizaciju poslova, suvremeni pristup teži optimizaciji poduzeća kao učinkovite, djelotvorne i prilagodljive cjeline. Takva optimizacija se može postići samo ako se organizacija promatra i upravlja kroz procese.

Sustavno upravljanje poslovnim procesima, posebno kada je povezano s ostalim elementima poslovne arhitekture (kao što su ciljevi, pokazatelji učinka, rizici i prilike, regulatorni i interni zahtjevi, poslovna pravila i kontrole, ljudski i materijalni resursi, proizvodi i usluge, inicijative, vanjski dionici i slično), je pristup koji uslužnim organizacijama omogućuje agilnost procesa, operativnu djelotvornost i neprekidno poboljšavanje procesa.

Kako vam možemo pomoći?

Uslužnim organizacijama Qualitas pruža rješenja koja su im potrebna za poboljšanje učinkovitosti i agilnosti poslovnih procesa, smanjenje operativnih troškova, oblikovanje poslovne arhitekture, uspješno provođenje strategije, poboljšanje kvalitete usluga, upravljanje rizicima, svrsishodno usklađivanje s međunarodnim normama i zakonskim propisima te ishođenje novčanih bespovratnih i kreditnih sredstava za financiranje investicijskih i operativnih troškova.

Rješenja Qualitasa nastaju kombiniranjem:

  • globalno potvrđenih metodologija za poboljšanje učinka kao što su Lean, Six Sigma, EFQM Model i Process Benchmarking
  • globalno potvrđenih metoda za ostvarivanje strategije kao što su Hoshin Kanri, Balanced Scorecard i Performance Prism
  • upravljanja poslovnim procesima i poslovnom arhitekturom
  • računalnih alata iGrafx, Minitab, Executive Strategy Manager (ESM) i Spider Impact
  • međunarodnih normi ISO 9001, ISO 14001, ISO 22301, ISO/IEC 27001, ISO 45001, ISO 50001, ISO/FSSC 22000, IFS i sl.
  • zakonskih propisa u vezi kvalitete usluga, zaštite okoliša, sigurnosti na radu, zaštite osobnih podataka i sl.
  • razumijevanja poslovnih imperativa, operativnih izazova i tehnologija uslužnih organizacija
  • osiguranja bespovratnih sredstva iz europskih i nacionalnih fondova.

Dobit postignuta projektima provedenih uz podršku Qualitasa dokazano nadmašuje ulaganja u te projekte, bilo da se manifestira kroz povećanje prihoda ili smanjenje troškova ili oboje.