Svjedoci smo brzih i globalnih promjena u svim sferama ljudskog djelovanja pa tako i u poslovanju: korisnici usluga i proizvoda su sve zahtjevniji, konkurencija je sve brojnija i snažnija, ponuda je veća od potražnje, globalno tržište uzrokuje česta spajanja i preuzimanja, gospodarske i ekološke krize su sve češće, a tu su i nove tehnologije, novi propisi u vezi s ljudskim pravima, okolišem, zdravljem, sigurnošću, rizicima itd. U takvim okolnostima, nove strategije i neprekidne promjene su nužnije neko ikad.

Kako Vam možemo pomoći?

Svjestan podatka da, prema više relevantnih istraživanja, oko 70 % kompanija ne uspijeva ostvariti svoje strategije te prepoznajući ključne izazove za postizanje strateških ciljeva, Qualitas vam može pomoći tako da:

 • postavite svoju strategiju kao središnji sustav za provođenje promjena
 • mobilizirate svoje djelatnike da preuzmu svoje uloge u ostvarenju strateških ciljeva
 • modelirate svoju poslovnu arhitekturu tako da vaši poslovni procesi, projekti, pokazatelji učinka, rizici, poslovna pravila i ustrojstvena struktura mogu podržati učinkovito i djelotvorno ostvarenje postavljenih strateških ciljeva.

Kako bi bila osigurana učinkovitost, djelotvornost i prilagodljivost procesa strateškog upravljanja, Qualitas preporuča primjenu neke od globalno potvrđenih metoda strukturiranog pristupa za postavljanje i praćenje strateških ciljeva te provođenje projekata i ostalih inicijativa za postizanje tih ciljeva, npr. Hoshin Kanri, Balanced Scorecard, Performance Prism, Palladium Execution Premium Process te samostalno razvijeni proces Od strategije do izvršenja.

Za strateško upravljanje i modeliranje poslovne arhitekture preporučamo primjenu sljedećih digitalnih platformi: iGrafx, Tibco Nimbus, Executive Strategy Manager (ESM), Spider Impact i Microsoft.

Očekivani rezultati

Neki od ishoda usluga koje pruža Qualitas, a koje vas mogu učiniti visoko učinkovitom organizacijom za izvršenje strategije, su: shvaćen položaj organizacije u okruženju, prepoznate potrebe i očekivanja zainteresiranih strana, utvrđena misija, vizija i strateška destinacija, utvrđena ključna područja za poboljšanje, strategija prevedena u jasne strateške ciljeve i ciljane vrijednosti, utvrđene inicijative i resursi za ostvarivanje postavljenih ciljeva, utvrđene odgovornosti za ciljeve i inicijative, stvoreno ozračje za promjene, djelatnici razumiju vlastitu ulogu i korist u provođenju strategije, uspostavljeno mjerenje i praćenje učinka, utvrđen proces za strateško upravljanje itd.

Neki od ishoda usluga koje pruža Qualitas, a koje se odnose na poslovnu arhitekturu, su: prepoznate i shvaćene višestruke dimenzije vašeg poslovanja i njihove međuovisnosti, dokumentirani procesi i uspostavljen repozitorij poslovnih procesa, ocjenjeni rizici i prilike te uspostavljen registar rizika i prilika, utvrđeni uzročni i posljedični pokazatelji učinka te uspostavljen sustav za mjerenje i praćenje procesa, ciljeva, projekata i ostalih inicijativa, utvrđena poslovna pravila i kontrole za ublažavanje rizika i iskorištenje prilika te usklađenje s unutarnjim i vanjskim zahtjevima, utvrđen katalog usluga, dodijeljene odgovornosti i ovlasti te redizajnirana ustrojstvena struktura itd.

Izdvojena rješenja

 • Integrirani sustav upravljanja
 • Repozitorij poslovnih procesa
 • Registar rizika i prilika
 • Pokazatelji učinka i sustav mjerenja i praćenja poslovanja
 • Hoshin Kanri
 • Balanced Scorecard
 • Performance Prism
 • Palladium Execution Premium Process
 • Proces Od strategije do izvršenja
 • iGrafx
 • Tibco Nimbus
 • Executive Strategy Manager (ESM)
 • Spider Impact