Zadovoljavanje značajno povećane potražnje za poljoprivrednim proizvodima postojećim poljoprivrednim praksama i sustavima, koji su resursno intenzivni, dovodi do smanjenja bioraznolikosti, nestašica vode, iscrpljivanja tla, širenja prekograničnih štetnika i bolesti biljaka i životinja, povećanja emisija stakleničkih plinova, daljnjeg masovnog krčenja šuma i ostalih negativnih utjecaja na prirodne resurse i okoliš u cjelini.

Stoga su potrebni inovativni sustavi koji povećavaju produktivnost, ali uz zaštitu i poboljšavanje baze prirodnih resursa. Potreban je transformacijski proces prema ‘holističkim’ pristupima, kao što su agroekologija, agrošumarstvo, klimatski pametna poljoprivreda i konzervacijska poljoprivreda, koji se također temelje na autohtonom i tradicionalnom znanju.*

*Izvor: Organizacija za hranu i poljoprivredu (FAO), The future of food and agriculture – Trends and challenges

Kako Vam možemo pomoći?

Poljoprivrednim organizacijama Qualitas pruža rješenja koja su im potrebna za: povećanje konkurentnosti, prelazak na inovativne poljoprivredne prakse i sustave (agroekologija, agrošumarstvo, klimatski pametna poljoprivreda i sl.) koji povećavaju produktivnost uz zaštitu okoliša, uspostavu sustava kvalitete, unaprjeđenje radnih uvjeta, upravljanje rizicima, svrsishodno usklađivanje s međunarodnim normama te ishođenje novčanih bespovratnih i kreditnih sredstava za financiranje investicijskih i operativnih troškova.

Rješenja Qualitasa nastaju kombiniranjem:

  • bespovratnih sredstva iz europskih i nacionalnih fondova
  • strateškog upravljanja
  • upravljanja poslovnim procesima
  • međunarodnih normi za dobru poljoprivrednu praksu i sigurnost i kvalitetu hrane (GlobalG.A.P., ISO/FSSC 22000, IFS i sl.)
  • razumijevanja poslovnih imperativa, operativnih izazova i tehnologija poljoprivrednih organizacija.

Dobit postignuta projektima provedenih uz podršku Qualitasa dokazano nadmašuje ulaganja u te projekte, bilo da se manifestira kroz povećanje prihoda ili smanjenje troškova ili oboje.