Naša misija

Biti podrška klijentima na njihovu putu do poslovne izvrsnosti.

Naše prednosti

Iskustvo

Više od 900 uspješno završenih projekata u 5 država, uključujući projekte za organizacije: s više od 10.000 djelatnika i manje od 10, profitne i neprofitne te za one koje su uspješne i one koje traže izlaz i krize.

Zadovoljni klijenti

Prosječna ocjena 4,83 na ljestvici od 1 do 5, dobivena od klijenata pri provjeri njihova zadovoljstva uslugama Qualitasa i ostvarenim rezultatima projekta.

Usmjerenost na rezultate

Rješenja se prilagođavaju za svakog klijenta posebno tako da osiguravaju ili podržavaju održivi rast i prihvaćenje promjena na svim potrebnim razinama organizacije.

Upravljanje kvalitetom

Primjenom dokazanih alata kvalitete i ideja svojih zaposlenika, Qualitas neprestano poboljšava svoje poslovne procese i usluge kako bi ostvarivao zadovoljstvo klijenata.

Nagrade

Nagrade Primus: za najbolju savjetodavnu tvrtku u Hrvatskoj u te za najbolji konzultantski projekt u Hrvatskoj u kategoriji Management Consulting.

Cjelovitost ponude

Integriranje filozofija, metodologija, alata i digitalnih rješenja koji pomažu organizacijama pri poboljšaju svojih poslovnih rezultata.

Stručnost savjetnika

Zapošljavanje stručnih i iskusnih savjetnika koji neprestano usavršavaju svoja znanja i sposobnosti.

Međunarodna suradnja

Partnerstvo s vodećim svjetskim savjetodavnim i tehnološkim kućama te s Američkim društvom za kvalitetu (ASQ).

Naš pristup

Na temelju globalno potvrđenih ciklusa za poboljšavanje procesa (DMAIC - Six Sigma) i upravljanje projektima (PMI), Qualitas je razvio IMPROVE metodologiju koja se je dokazala kao vrlo uspješna u provođenju projekata poboljšanja poslovanja. Sastoji se od pet jasno strukturiranih faza: Utvrđivanje, Analiziranje, Razvijanje, Uvođenje i Nadziranje pri čemu svaka faza ima posebnu svrhu te alate i tehnike koji pomažu u postizanju ciljeva te faze.

Kroz sve faze prožima se procesni pristup, povezivanje strateške i operativne razine, korištenje potvrđenih alata kvalitete, napredna informatička podrška, usmjerenost na povrat ulaganja te model za upravljanje promjenama koji na svim organizacijskim razinama osigurava stvaranje svijest o potrebi promjene, buđenje želje za sudjelovanjem i podržavanjem promjena te stjecanje znanja i sposobnosti za provedbu, primjenu, jačanje i održavanje promjena.

Qualitas Improve Methodology
Qualitas Improve Methodology