ISO 22000

Zdravstvena ispravnost i neškodljivost hrane posljednjih godina postale su bezuvjetan zahtjev, kako kupaca tako i domaće i međunarodne zakonske legislative.

Povjerenstvo Codex Alimentarius (osnovano od FAO i WHO) promoviralo je HACCP kao znanstveno utemeljen, preventivan i troškovno najdjelotvorniji pristup sigurnosti hrane. HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points, Analiza opasnosti i kritične kontrolne točke) predstavlja stručan, racionalan i sustavan pristup za analizu i upravljanje biološkim, kemijskim i fizičkim opasnostima u cijelom prehrambenom lancu — od polja i farme do stola.

ISO 22000 je međunarodna norma koja postavlja zahtjeve za uspostavu i održavanje cjelovitog i učinkovitog sustava upravljanja sigurnošću hrane. Njeni ključni elementi su preduvjetni programi, HACCP načela, komunikacija (unutrašnja i vanjska) te opći elementi upravljanja sustavom.

Sustav upravljanja sigurnošću hrane u svoje poslovanje uvode tvrtke koje se bave proizvodnjom, transportom, skladištenjem, pripremom i prodajom hrane, a sve kako bi kroz preventivno djelovanje potrošačima osigurali sigurnu hranu.

Koje koristi ćete ostvariti?

 • smanjenje rizika isporuke zdravstveno neispravnog proizvoda
 • troškovno najdjelotvornije upravljanje sigurnošću hrane
 • osiguranje sukladnosti sa zakonskim propisima i dokaza o primjeni tih propisa
 • osiguranje sukladnosti sa specifikacijama proizvoda
 • osiguranje dosljednosti u kvaliteti proizvoda
 • utvrđivanje načina poboljšanja procesa
 • razumijevanje problema sigurnosti hrane unutar tvrtke
 • izbjegavanje opoziva proizvoda i negativnog publiciteta
 • povećanje povjerenja i zadovoljstva kupaca
 • mogućnost certificiranja sustava upravljanja sigurnošču hrane
 • komplementarnost sa sustavima upravljanja kvalitetom (ISO 9001, ISO 14001, …).

Kako Vam možemo pomoći?

 • tumačenje zahtjeva norme ISO 22000
 • utvrđivanje vanjskih i unutarnjih pitanja te zainteresiranih strana i njihovih zahtjeva bitnih za sposobnost postizanja rezultata organizacije koji se odnose na osiguranje sigurnosti hrane
 • osiguravanje predanosti najvišeg rukovodstva i zaposlenika za upravljanje sigurnošću hrane
 • utvrđivanje politike upravljanja sigurnošću hrane
 • uspostavljanje upravljanja rizicima koji se odnose na sigurnost hrane na temelju najboljih svjetskih praksi
 • prepoznavanje, ocjenjivanje i vrednovanje rizika za sigurnost hrane
 • utvrđivanje mjera za ublažavanje rizika za sigurnost hrane na temelju najboljih svjetskih praksi
 • planiranje i provedba nadzora nad značajnim rizicima za sigurnost hrane
 • utvrđivanje načina osiguranja označavanja i slijedivosti proizvoda
 • uspostava i verifikacija HACCP planova i operativnih preduvjetnih programa
 • planiranje i provedba analize opasnosti
 • uspostavljanje upravljanja izvanrednim situacijama
 • prepoznavanje zakonskih zahtjeva koji se odnose na sigurnost hrane
 • planiranje i provedba nadzora nad mjerama za usklađenje sa prepoznatim zakonskim zahtjevima za sigurnost hrane
 • utvrđivanje prilika za poboljšavanje sustava upravljanja sigurnošću hrane
 • izrada i prilagodba dokumentacije potrebne za usklađivanje poslovanja organizacije sa zahtjevima norme ISO 22000
 • uvođenje u primjenu i nadzor primjene izrađene dokumentacije potrebne za usklađivanje poslovanja organizacije sa zahtjevima norme ISO 22000
 • integracija zahtjeva norme ISO 22000 sa zahtjevima drugih normi, kao što su ISO 9001, ISO 14001, ISO 50001 i ISO 45001.