Tvrtka:Qualitas d. o. o.
Sjedište:Dobojska ulica 32, 10000 Zagreb
OIB:46638550961
Matični broj:01796399
Sudski registar:Trgovački sud u Zagrebu pod MBS: 080480470
Temeljni kapital:100.000,00 kn, uplaćen u cijelosti
Glavna djelatnost:70.22 Savjetovanje u vezi s poslovanjem i ostalim upravljanjem
Ovlaštena osoba:Damir Keller
Osnivač:Damir Keller
E-pošta:info@qualitas.hr
Telefon:+385 1 4883993
Internet:https://qualitas.hr
Poslovni račun (IBAN):HR4823600001101702808 koji se vodi u Zagrebačkoj banci d.d. iz Zagreba