Tehnološka poduzeća danas najviše zabrinjavaju: globalna konkurencija, upravljanje razvojnim projektima, osiguranje kvalitete proizvoda i usluga, kibernetička sigurnost, zapošljavanje i zadržavanje talenata, preopterećenost radnim zahtjevima, nedostatak potrebnih vještina te sve veći operativni troškovi. Izravnu konkurentsku prednost postižu oni koji uspješno savladavaju te izazove.

Kako savladati navedene izazove i stvoriti učinkovito radno okruženje? Koje su moguće opcije koje će vam pomoći da ostvarite uspjeh, rast i održivost poslovanja? Je li to primjena neke od metoda za razvoj programske podrške, kao što su vitki razvoj softvera (Lean software development), agilni razvoj softvera (Agile software development), ISO/IEC 24744, DevOps, Scrum i sl.? Je li to uspostava upravljanja poslovnim procesima i ostalih elemenata poslovne arhitekture? Je li to uspostava sustava upravljanja prema nekoj od međunarodnih normi kao što su ISO 20000, ITIL (Information Technology Infrastructure Library), ISO/IEC 27001, ISO 9001, ISO 22301 i sl.? Je li to izdvajanje nekog posla (outsourcing), primjerice IT podrške, i prepuštanje partnerima?

Naravno, odgovor nije moguće dati bez razumijevanja postojeće situacije i zahtjeva svake organizacije posebno, ali uvijek je to kombinacija nekih dijelova navedenih opcija u korištenju informacijske tehnologije, prilagođena upravo potrebama te organizacije.

Kako Vam možemo pomoći?

Informacijsko-tehnološkim organizacijama Qualitas pruža rješenja koja su im potrebna za poboljšanje učinkovitosti i agilnosti poslovnih procesa, smanjenje operativnih troškova, uspostavu poslovne arhitekture, uspješno provođenje strategije, poboljšanje kvalitete usluga i proizvoda, poboljšanje zadovoljstva korisnika, upravljanje rizicima, svrsishodno usklađivanje s međunarodnim normama i zakonskim propisima te ishođenje novčanih bespovratnih i kreditnih sredstava za financiranje investicijskih i operativnih troškova kako bi se unaprijedilo poslovanje i postigla kibernetička sigurnost.

Rješenja Qualitasa nastaju kombiniranjem:

  • globalno potvrđenih metodologija za poboljšanje učinka kao što su Lean, Agile, Six Sigma, EFQM Model i Process Benchmarking
  • globalno potvrđenih metoda za ostvarivanje strategije kao što su Hoshin Kanri, Balanced Scorecard i Performance Prism
  • upravljanja poslovnim procesima i poslovnom arhitekturom
  • računalnih alata iGrafx, Minitab, Executive Strategy Manager (ESM) i Spider Impact
  • međunarodnih normi ISO 9001, ISO 20000, ISO 22301, ISO/IEC 27001, ISO/IEC 24744 i sl.
  • razumijevanja poslovnih imperativa, operativnih izazova i tehnologija tehnoloških organizacija
  • osiguranja bespovratnih sredstva iz europskih i nacionalnih fondova.

Povezane usluge

Strategija i poslovna arhitektura

Operativna izvrsnost i neprekidno poboljšavanje

Usklađenost i rizici

Digitalizacija i inovacija

Investicijski projekti i financiranje

Dobit postignuta projektima provedenih uz podršku Qualitasa dokazano nadmašuje ulaganja u te projekte, bilo da se manifestira kroz povećanje prihoda ili smanjenje troškova ili oboje.