Tradicionalna javna uprava, koja je uspostavljena kako bi upravljala državom na stabilan i predvidljiv način u relativno statičnom okruženju, nije spremna odgovoriti na nove izazove prilagodbe okruženju koje se brzo, ponekad nepredvidivo, mijenja.

Stoga bi se tradicionalni birokratski model trebao zamijeniti usvajanjem neke vrste tržišno utemeljenog upravljanja kako bi tijela javne uprave postizale boje rezultate. Reforme u javnom sektoru treba usmjeriti na osiguranje dobrog upravljanja u smislu učinkovite, etičke, odgovorne i transparentne uprave.

Neke od promjena koje mogu dovesti do toga su:

 • smanjenje birokracije prelaskom sa sustava u kojima su zaposlenici odgovorni za poštivanje pravila na sustave u kojima su odgovorni za postizanje rezultata koji zadovoljavaju potrebe građana i poslovnih korisnika
 • stavljanje građana i poslovnih korisnika na prvo mjesto
 • poboljšanje učinka uz smanjenje proračuna
 • osnaživanje zaposlenika za postizanje rezultata
 • uspostava sustava upravljanja kvalitetom u tijelima javne uprave
 • neprekidno poboljšavanje javnih usluga te učinkovitosti i djelotvornosti poslovnih procesa
 • usredotočivanje na upravljanje prema ciljevima i upravljanje učinkom
 • sveobuhvatna digitalizacija javnih usluga i pružanje usluga putem interneta
 • osiguravanje da građani i poslovni korisnici javnoj upravi samo jednom dostave iste informacije i dokumente
 • decentralizacija javne uprave s boljim usklađivanjem ovlasti, odgovornosti i dužnosti
 • uspostava postupaka za savjetovanje s građanima i poslovnim korisnicima te izravno zastupanje njihovih stajališta.

Kako vam možemo pomoći?

Tijelima javne uprave Qualitas pruža rješenja koja su im potrebna za poboljšanje učinkovitosti, djelotvornosti i agilnosti poslovnih procesa, poboljšanje kvalitete javnih usluga, uspješno provođenje strategije i upravljanje prema ciljevima, svrsishodno usklađivanje s međunarodnim normama i zakonskim propisima, prosudbu uspostavljenog sustava upravljanja, objektivno ocjenjivanje učinka zaposlenika i upravljanje naknadama i sl.

Rješenja Qualitasa nastaju kombiniranjem:

 • upravljanja kvalitetom prema zahtjevima za tijela javne uprave
 • upravljanja poslovnim procesima i poslovnom arhitekturom
 • globalno potvrđenih metodologija Lean, Six Sigma, CAF model, Process Benchmarking i Balanced Scorecard
 • računalnih alata iGrafx, Minitab, Companioni i QuickScore
 • međunarodnih normi ISO 9001, ISO 37001, ISO 37301, ISO 22301, ISO 27001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 50001 i sl.
 • razumijevanja imperativa, operativnih izazova i tehnologija tijela javne uprave
 • osiguranja bespovratnih sredstva iz europskih i nacionalnih fondova.

Povezane usluge

Strategija i poslovna arhitektura

Operativna izvrsnost i neprekidno poboljšavanje

Usklađenost i rizici

Digitalizacija i inovacija

Investicijski projekti i financiranje

Korist postignuta projektima provedenih uz podršku Qualitasa dokazano nadmašuje ulaganja u te projekte, bilo da se manifestira kroz poboljšanje kvalitete javnih usluga ili smanjenje troškova ili oboje.