Proizvodnja

Proizvodne tvrtke doživljavaju dramatične izazove u ispunjavanju svojih poslovnih ciljeva zbog sve veće složenosti i varijabilnosti današnjeg globalnog tržišta te visoko kompetitivnog okruženja. Potreba za optimizacijom […]

Informacijske tehnologije

Tehnološka poduzeća danas najviše zabrinjavaju: upravljanje razvojnim projektima, osiguranje kvalitete proizvoda i usluga, kibernetička sigurnost, zapošljavanje i zadržavanje talenata, preopterećenost […]

Poslovne usluge

Kako bi se oduprijele konkurentskim pritiscima, koji se sve brže pojačavaju, uslužne tvrtke moraju se usredotočiti na maksimiziranje lojalnosti kupaca i pridobivanje novih kupaca, primjenjujući agilne […]

Turizam i trgovina

Pored inovativnih proizvoda, globalizacije, putničkog marketinga, destinacijske infrastrukture i oporezivanja, veliki utjecaj na turističku industriju danas ima i pandemija koronavirisa. Dionici turističkog […]

Javna uprava

Pružanje javnih usluga što je moguće brže, kvalitetnije, jednostavnije i uz što manje troškove su nužni preduvjeti za osiguravanje višeg životnog standarda svih građana i stvaranje poticajne poduzetničke […]

Zdravstvo

Kako bi neprekidno stvarale vrijednosti za korisnike svojih usluga i proizvoda te osigurale svoj održivi rast, organizacije koje se bave zdravljem moraju upravljati svojim procesima i resursima, poticati inovacije te […]

Poljoprivreda

Postojećim poljoprivrednim praksama i sustavima nije moguće istovremeno i uspješno se suočiti sa sadašnjim i budućim ključnim izazovima kao što su prehranjivanje rastuće svjetske populacije, osiguravanje zarade […]