Production

Proizvodne tvrtke doživljavaju dramatične izazove u ispunjavanju svojih poslovnih ciljeva zbog sve veće složenosti i varijabilnosti današnjeg globalnog tržišta te visoko kompetitivnog okruženja. Potreba za optimizacijom svih sastavnica lanca opskrbe nikad nije bila veća.

Information technology

Tehnološka poduzeća danas najviše zabrinjavaju: upravljanje razvojnim projektima, osiguranje kvalitete proizvoda i usluga, kibernetička sigurnost, zapošljavanje i zadržavanje talenata, preopterećenost radnim zahtjevima, nedostatak potrebnih vještina te sve veći operativni troškovi.

Business services

Kako bi se oduprijele konkurentskim pritiscima, koji se sve brže pojačavaju, uslužne tvrtke moraju se usredotočiti na maksimiziranje lojalnosti kupaca i pridobivanje novih kupaca, primjenjujući agilne procese koji se bez značajnih ulaganja u resurse mogu učinkovito prilagoditi promjena u potražnji kupaca i poslovnom okruženju.

Tourism and trade

Pored inovativnih proizvoda, globalizacije, putničkog marketinga, destinacijske infrastrukture i oporezivanja, veliki utjecaj na turističku industriju danas ima i pandemija koronavirisa. Dionici turističkog i trgovačkog sektora moraju postavljati strategije s kojima će se uspješno suočavati sa svojim izazovima te inicijative i procese koji će omogućiti ostvarenje postavljenih strateških ciljeva.

Public administration

Pružanje javnih usluga što je moguće brže, kvalitetnije, jednostavnije i uz što manje troškove su nužni preduvjeti za osiguravanje višeg životnog standarda svih građana i stvaranje poticajne poduzetničke okoline.

Health care

Kako bi neprekidno stvarale vrijednosti za korisnike svojih usluga i proizvoda te osigurale svoj održivi rast, organizacije koje se bave zdravljem moraju upravljati svojim procesima i resursima, poticati inovacije te mijenjati svoje poslovne modele kako bi se prilagodili promjenjivom društvenom, gospodarskom, tehnološkom i regulatornom okruženju.

Agriculture

Postojećim poljoprivrednim praksama i sustavima nije moguće istovremeno i uspješno se suočiti sa sadašnjim i budućim ključnim izazovima kao što su prehranjivanje rastuće svjetske populacije, osiguravanje zarade poljoprivrednicima i zaštita okoliša. Stoga su potrebni inovativni sustavi koji povećavaju produktivnost, ali uz zaštitu i poboljšavanje baze prirodnih resursa.