ISO 22301

Organizacije diljem svijeta se sve više suočavaju sa sve većim brojem prijetnji u svojem poslovanju. Učestalost i ozbiljnost poremećaja na poslovanje se povećava, a ovisnost o tehnologijama i opskrbnim lancima je sve izraženija. Sve to čini poduzeća osjetljivima na postojeće i nove rizike. Upravljanje tim rizicima i razvojem strategije neprekidnosti poslovanja ključno je za opstanak svake organizacije. Planiranje neprekidnosti poslovanja jedna je od najbitnijih elemenata svake strategije oporavka organizacija od raznih poremećaja koje mogu utjecati na njezino poslovanje. Prema istraživanju koje je proveo Gartner prosječni trošak zastoja IT infrastrukture može biti i do 5.600 USD po minuti ili više od 300.000 USD po satu.

ISO 22301 je međunarodno priznata norma za upravljanje neprekidnošću poslovanja (BCM od eng. Business Continuity Management). Kao takva pruža okvir za postavljanje i upravljanje učinkovitim sustavom upravljanja neprekidnošću poslovanja te ima za cilj zaštititi organizaciju od raznih potencijalnih prijetnji i poremećaja.

Koje koristi ćete ostvariti?

 • prepoznavanje i upravljajte trenutnim i budućim prijetnjama u poslovanju
 • proaktivan pristup smanjivanju utjecaja prijetnji i poremećaja na najmanju moguću mjeru
 • osiguranje neprekidnosti kritičnih usluga kako bi se zaštitio poslovni tok i imovina
 • smanjenje rizika od dodatnih financijskih, reputacijskih ili drugih vrsta gubitaka uslijed pojave prijetnji ili poremećaja
 • usklađenje, sustavno praćenje i održavanje usklađenosti poslovanja organizacije sa zakonskim zahtjevima koji se odnose na neprekidnost poslovanja
 • povećanje konkurentske prednost i ugleda organizacije dokazivanjem otpornosti organizacije prema kupcima i dobavljačima na pojave prijetnji i poremećaja.

Kako Vam možemo pomoći?

 • tumačenje zahtjeva norme ISO 22301
 • utvrđivanje vanjskih i unutarnjih pitanja te zainteresiranih strana i njihovih zahtjeva bitnih za sposobnost postizanja rezultata organizacije koji se odnose na osiguranje neprekidnosti poslovanja
 • osiguravanje predanosti najvišeg rukovodstva i zaposlenika za upravljanje neprekidnošću poslovanja
 • utvrđivanje politike upravljanja neprekidnošću poslovanja
 • uspostavljanje upravljanja rizicima neprekidnosti poslovanja na temelju najboljih svjetskih praksi
 • prepoznavanje, ocjenjivanje i vrednovanje rizika za neprekidno poslovanje
 • utvrđivanje mjera za ublažavanje rizika za neprekidno poslovanje na temelju najboljih svjetskih praksi
 • planiranje i provedba nadzora nad značajnim rizicima za neprekidno poslovanje
 • planiranje i provedba analize utjecaja na poslovanje
 • utvrđivanje strategija i rješenja za neprekidno poslovanje
 • utvrđivanje planova neprekidnog poslovanja i postupanja te utvrđivanja primjenjivosti
 • prepoznavanje zakonskih zahtjeva koji se odnose na neprekidno poslovanje
 • planiranje i provedba nadzora nad mjerama za usklađenje sa prepoznatim zakonskim zahtjevima za neprekidno poslovanje
 • utvrđivanje prilika za poboljšavanje sustava upravljanja neprekidnošću poslovanja
 • izrada i prilagodba dokumentacije potrebne za usklađivanje poslovanja organizacije sa zahtjevima norme ISO 22301
 • uvođenje u primjenu i nadzor primjene izrađene dokumentacije potrebne za usklađivanje poslovanja organizacije sa zahtjevima norme ISO 22301
 • integracija zahtjeva norme ISO 22301 sa zahtjevima drugih normi, kao što su ISO/IEC 27001, ISO 9001, ISO 14001, ISO 50001 i ISO 45001.