ISO 9001

Za uspješan rad organizacije, potrebno je njome upravljati na sustavan i razvidan način. Poslovni je uspjeh puno izvjesniji kao posljedica primjene i održavanja sustava upravljanja kvalitetom.

ISO 9001 je najraširenija međunarodna norma koja postavlja zahtjeve za planiranje, uspostavu, primjenu, nadzor i poboljšavanje sustava upravljanja kvalitetom. Primjenjiva je na organizacije svih vrsta (profitne, neprofitne, proizvodne i uslužne) i veličina (mikro, male, srednje i velike).

Sustavi upravljanja kvalitetom uspostavljeni prema zahtjevima norme ISO 9001 danas se koriste u cijelom svijetu, a certifikacija takvog sustava predstavlja općeprihvaćeni način dokazivanja sadašnjim i potencijalnim kupcima, klijentima ili korisnicima te partnerima i drugim zainteresiranim stranama da će proizvodi ili usluge organizacije zadovoljiti njihove zahtjeve za kvalitetu.

Koje koristi ćete ostvariti?

 • bolje razumijevanje potreba kupaca, klijenata ili korisnika i, posljedično, mjerljivo poboljšanje njihova zadovoljstva
 • povećanje djelotvornosti i učinkovitost organizacije uspostavom procesa i postupaka kojima je u fokusu kvaliteta
 • povećanje dobiti organizacije uslijed optimizacije procesa te utvrđivanja i provođenja prilika za smanjenje troškova
 • osiguravanje motiviranosti zaposlenika, temeljeno na jasno definiranim odgovornostima i usredotočenosti na ostvarenje zajedničkih ciljeva organizacije
 • smanjenje mogućnosti nastanka pogrešaka uslijed jasno definiranih načina rada
 • utvrđivanje mogućih područja za poboljšanje na temelju praćenja, mjerenja, analize i vrednovanja učinkovitosti organizacije
 • stvaranje sposobnosti donošenja kvalitetnih pravovremenih poslovnih odluka na temelju činjenica
 • stvaranje, održavanje i poboljšavanje ugleda u javnosti, kao organizacije koja brine o kvaliteti svojih proizvoda ili usluga i zadovoljstvu svojih kupaca, klijenata ili korisnika
 • unaprjeđenje odnosa s dobavljačima kroz stvaranje većeg obostranog povjerenja.

Kako Vam možemo pomoći?

 • tumačenje zahtjeva norme ISO 9001
 • utvrđivanje vanjskih i unutarnjih pitanja te zainteresiranih strana i njihovih zahtjeva bitnih za sposobnost postizanja rezultata organizacije koji se odnose na kvalitetu
 • osiguravanje predanosti najvišeg rukovodstva i zaposlenika za upravljanje kvalitetom
 • utvrđivanje politike upravljanja kvalitetom
 • uspostavljanje modernog upravljanja procesima organizacije u skladu s najboljim svjetskim praksama
 • postavljanje i planiranje ciljeva upravljanja kvalitetom
 • uspostavljanje upravljanja rizicima za ostvarenje ciljeva upravljanja kvalitetom na temelju najboljih svjetskih praksi
 • prepoznavanje, ocjenjivanje i vrednovanje rizika za ostvarenje ciljeva upravljanja kvalitetom
 • utvrđivanje mjera za ublažavanje rizika za ostvarenje ciljeva upravljanja kvalitetom na temelju najboljih svjetskih praksi
 • planiranje i provedba nadzora nad rizicima značajnim za kvalitetu
 • utvrđivanje prilika za poboljšavanje sustava upravljanja kvalitetom
 • izrada i prilagodba dokumentacije potrebne za usklađivanje poslovanja organizacije sa zahtjevima norme ISO 9001
 • uvođenje u primjenu i nadzor primjene izrađene dokumentacije potrebne za usklađivanje poslovanja organizacije sa zahtjevima norme ISO 9001
 • integracija zahtjeva norme ISO 9001 sa zahtjevima drugih normi, kao što su ISO 14001, ISO 50001, ISO 45001 i ISO/IEC 27001.