ISO 45001

Radnici diljem svijeta svakodnevno se izlažu opasnostima na radnim mjestima i gube živote uslijed neprimjerenih uvjeta rada. Prema dostupnim podacima Međunarodne organizacije rada (ILO, od engl. International Labour Organization), na godišnjoj razini u svijetu, kao rezultat nesreće na radu, nastane gotovo 2 milijuna smrtnih slučajeva. Pored toga, svake se godine dogodi dodatnih 360 milijuna slučajeva nesreće na radu bez smrtnog ishoda, no koji rezultiraju s 4 ili više dana izostanka s posla. Usklađenje poslovanja sa zahtjevima norme ISO 45001 organizacijama može pomoći da ne postanu dio ove crne statistike.

ISO 45001 je međunarodno priznata norma koja donosi zahtjeve za planiranje, uspostavu, primjenu, nadzor i poboljšavanje sustava upravljanja zdravljem i sigurnošću na radu, osmišljena kako bi se njezinom primjenom zaštitilo radnike i posjetitelje radnih mjesta od nesreća i bolesti uzrokovanih neprimjerenim radnim uvjetima.

Koje koristi ćete ostvariti?

 • prevencija ozljeda na radu i bolja sigurnost radnika
 • ugodnije, urednije i čišće radno okruženje
 • stvaranje sposobnosti brze reakcije u slučaju nesreća ili izvanrednih situacija povezanih sa zdravljem i sigurnošću na radu
 • sticanje povjerenja zainteresiranih strana osiguravanjem dokaza o tome da organizacija brine o zdravlju i sigurnosti svojih radnika, podizvođača i posjetitelja organizacije
 • povećanje operativne učinkovitosti, uslijed smanjenja izostanaka radnika s posla
 • povećanje motiviranosti i učinkovitosti radnika, uslijed osiguravanja sigurnijeg i ugodnijeg radnog okruženja
 • smanjenje troškova osiguranja
 • izbjegavanje ili smanjenje mogućih pravnih i reputacijskih troškova do kojih bi došlo uslijed pojave nesreće na radu
 • izbjegavanje ili smanjenje mogućih troškova neusklađenosti sa zakonskim zahtjevima koji se odnose na zdravlje i sigurnost na radu
 • osiguravanje uključenosti najvišeg rukovodstva i preuzimanje odgovornosti za zdravlje radnika i njihovu sigurnost na radu
 • stjecanje konkurentske prednosti, gdje usklađenost sa zahtjevima norme ISO 45001 može biti prednost za pridobivanje novih kupaca, klijenata ili korisnika koji imaju visoko razvijenu svijest o važnosti upravljanja zdravljem i sigurnošću na radu ili koji postavljaju zahtjeve za upravljanje zdravljem i sigurnošću na radu
 • povećanje uključenosti radnika u osmišljavanje i primjenu mjera za ublažavanje rizika za zdravlje i sigurnost na radu
 • olakšano usklađenje i sustavno praćenje i održavanje usklađenosti poslovanja organizacije sa zakonskim zahtjevima koji se odnose na zdravlje i sigurnost na radu
 • stvaranje, održavanje i poboljšavanje ugleda u javnosti, kao organizacije koja brine o zdravlju i sigurnosti svojih radnika.

Kako Vam možemo pomoći?

 • tumačenje zahtjeva norme ISO 45001
 • utvrđivanje vanjskih i unutarnjih pitanja te zainteresiranih strana i njihovih zahtjeva bitnih za sposobnost postizanja rezultata organizacije koji se odnose na zdravlje i sigurnost na radu
 • osiguranje predanosti najvišeg rukovodstva i radnika za upravljanje zdravljem i sigurnošću na radu
 • utvrđivanje politike upravljanja zdravljem i sigurnošću na radu
 • osiguravanje uključenosti radnika u sustav upravljanja zdravljem i sigurnošću na radu, kroz savjetovanja s radnicima
 • uspostavljanje upravljanja rizicima za zdravlje i sigurnost na radu na temelju najboljih svjetskih praksi
 • prepoznavanje, ocjenjivanje i vrednovanje rizika za zdravlje i sigurnost na radu
 • utvrđivanje mjera za ublažavanje rizika za zdravlje i sigurnost na radu na temelju najboljih svjetskih praksi
 • planiranje i provedba nadzora nad značajnim rizicima za zdravlje i sigurnost na radu
 • uspostavljanje upravljanja izvanrednim situacijama
 • prepoznavanje zakonskih zahtjeva koji se odnose na zdravlje i sigurnost na radu
 • planiranje i provedba nadzora nad mjerama za usklađenje s prepoznatim zakonskim zahtjevima za zdravlje i sigurnost na radu
 • utvrđivanje prilika za poboljšavanje sustava upravljanja zdravljem i sigurnošću na radu
 • izrada i prilagodba dokumentacije potrebne za usklađivanje poslovanja organizacije sa zahtjevima norme ISO 45001
 • uvođenje u primjenu i nadzor primjene izrađene dokumentacije potrebne za usklađivanje poslovanja organizacije sa zahtjevima norme ISO 45001
 • integracija zahtjeva norme ISO 45001 sa zahtjevima drugih normi, kao što su ISO 9001, ISO 50001, ISO 14001 i ISO/IEC 27001.