News and publications

link icon All news and publications

Current education

Using Qualitas training, you will come to the bar where you will be able to achieve success faster. Our trainings cover almost the entire field of business management.

All training

Separate solutions

Qualitas services and solutions are used by successful organizations to be even more successful, but also by those who have business problems and want to solve them quickly. Both need changes in the form of leaps and bounds and / or continuous improvement in order to maintain or achieve a competitive advantage and customer satisfaction.

Strategy and business architecture

-Repozitorij poslovnih procesa
-Balanced Scorecard
-Pokazatelji učinka iGrafx

Ostala Riješenja

Operational excellence and continuous improvement

-Lean Management
– Six Sigma
– Lean Six Sigma
– Proces neprestanog poboljšavanja

Ostala Riješenja

Compliance and risks

-Uspostava integriranog sustava upravljanja
-Audit sustava upravljanja
-ISO 9001
-ISO 14001

Ostala Riješenja

Digitization and innovation

– Industrija 4.0
– Strategija digitalne tranzicije
– Proces poslovnog inoviranja

Ostala Riješenja

Investment projects and financing

– Bespovratna sredstva iz fondova EU
– Potpore za poticanje ulaganja Krediti
– Investicijske studije i planovi

Ostala Riješenja

Our benefits

Iskustvo

Više od 900 uspješno završenih projekata u 5 država, uključujući projekte za organizacije: s više od 10.000 djelatnika i manje od 10, profitne i neprofitne te za one koje su uspješne i one koje traže izlaz i krize.

Zadovoljni klijenti

Prosječna ocjena 4,83 na ljestvici od 1 do 5, dobivena od klijenata pri provjeri njihova zadovoljstva uslugama Qualitasa i ostvarenim rezultatima projekta.

Usmjerenost na rezultate

Rješenja se prilagođavaju za svakog klijenta posebno tako da osiguravaju ili podržavaju održivi rast i prihvaćenje promjena na svim potrebnim razinama organizacije.

Upravljanje kvalitetom

Primjenom dokazanih alata kvalitete i ideja svojih zaposlenika, Qualitas neprestano poboljšava svoje poslovne procese i usluge kako bi ostvarivao zadovoljstvo klijenata.

Nagrade

Nagrade Primus: za najbolju savjetodavnu tvrtku u Hrvatskoj u 2011. g. te za najbolji konzultantski projekt u Hrvatskoj u 2010.g. u kategoriji Management Consulting.

Cjelovitost ponude

Integriranje filozofija, metodologija, alata i digitalnih rješenja koji pomažu organizacijama pri poboljšaju svojih poslovnih rezultata.

Stručnost savjetnika

Zapošljavanje stručnih i iskusnih savjetnika koji neprestano usavršavaju svoja znanja i sposobnosti.

Međunarodna suradnja

Partnerstvo s vodećim svjetskim savjetodavnim i tehnološkim kućama te s Američkim društvom za kvalitetu (ASQ).

Naši klijenti

All clients