iGrafx – platforma za upravljanje

Povezivanje poslovne strategije s procesima i tokovima informacija, kao i brzo (i proaktivno i reaktivno) razumijevanje posljedica promjena (osobito kada se one dogode neočekivano), obvezni su napori tržišnih lidera u doba digitalnog poslovanja.

iGrafx je razvio programsko rješenje nove generacije za poslovno planiranje, modeliranje, automatiziranje i praćenje koje objedinjuje alate za upravljanje poslovnim procesima (BPM) i upravljanje arhitekturom poduzeća (EAM) te koje ispravlja nedostatke ranijih aplikacija iz tih područja koje su bile previše složene i skupe te neintegrirane.

Process360 Live, središnji iGrafxov proizvod, integrira planiranje poslovnih procesa i ostalih elemenata poslovne arhitekture sa simulacijom procesa, prediktivnom analitikom i automatizacijom temeljenoj na umjetnoj inteligenciji.

Koje koristi ćete ostvariti?

Process360 Live može vam pomoći u modeliranju većine aspekata vašeg poslovanja (kao što su poslovni procesi, strateški i operativni ciljevi, ključni i procesni pokazatelji učinka, rizici i prilike, zahtjevi, poslovna pravila, sposobnosti, ljudski i materijalni resursi, proizvodi i usluge) kako biste osigurali sposobnosti koje Vašoj organizaciji mogu pomoći u:

 • ostvarivanju strateških ciljeva modernog poslovanja
 • brzim prilagodbama na iznenadne promjene, rizike ili prilike
 • razumijevanju kako vaši ljudi, procesi i tehnologije moraju međusobno funkcionirati da bi činili učinkovit i djelotvoran sustav
 • zadovoljavanju ostalih vaših specifičnih potreba u vezi s upravljanjem.

Sposobnosti koje omogućuje iGrafx-platforma Process360 Live:

iGrafxova rješenja pomažu organizacijama da budu uspješne u upravljanju mnogim aspektima poslovanja, uključujući i u četiri ključna područja:

 • Upravljanje procesima
 • Upravljanje učinkom
 • Upravljanje rizicima
 • Upravljanje usklađenošću

Kako Vam možemo pomoći?

 • pretprodajna prezentacija pristupa i sposobnosti iGrafxovih rješenja
 • prodaja iGrafxovih proizvoda i usluga
 • konfiguriranje i podešavanje aplikativnih i korisničkih postavki
 • izobrazba za primjenu iGrafxovih proizvoda, uključujući izobrazbe za modeliranje poslovnih procesa, modeliranje poslovne arhitekture, rudarenje i analizu podataka, administriranje i sl.
 • uspostava upravljanja procesima
 • uspostava poslovnog modela sa sastavnicama kao što su procesi, ciljevi, pokazatelji učinka, rizici, prilike, zahtjevi, poslovna pravila, resursi, sposobnosti, proizvodi, usluge i sl.
 • uspostava upravljanja rizicima i prilikama
 • uspostava upravljanja usklađenošću
 • uspostava integriranog upravljanja dokumentima
 • poboljšavanje i optimiziranje procesa
 • optimizacija korisničkog iskustva
 • provođenje digitalne transformacije procesa
 • robotsko automatiziranje procesa
 • uspostava poslovne analitike uz pomoć rudarenja podataka.