ISO 37301

U svijetu koji je sve više povezan i s trgovinskim tokovima koji se protežu daleko izvan granica sjedišta organizacije, svijet usklađenosti postaje sve složeniji. Regulatorna i nadzorna tijela smatraju organizacije odgovornim ne samo za postupke svojih zaposlenika, već i za postupke svojih zastupnika i dobavljača. Osiguranje od neusklađenosti sa zahtjevima kroz ugovorne obveze možda neće biti dovoljno za smanjenje rizika i eliminaciju neželjenih troškova kada se neusklađenost utvrdi.

Organizacije koje teže dugoročnom uspjehu trebaju uspostaviti i održavati kulturu usklađenosti, uzimajući u obzir potrebe i očekivanja zainteresiranih strana. Usklađenost stoga nije samo osnova, već i prilika za uspješnu i održivu organizaciju.

U svrhu što lakšeg i jednostavnijeg usklađenja s raznim zahtjevima razvijena je norma ISO 37301. Ova međunarodno priznata norma pruža sveobuhvatan skup zahtjeva i smjernica za osiguranje usklađenosti organizacije uz održavanje integriteta i povjerenja, kako unutar organizacije tako i od strane ostalih dionika.

Koje koristi ćete ostvariti?

 • bolje razumijevanje postojećih i novih zakona, propisa i pravila te kako ih se pridržavati
 • sprječavanje ili pravovremeno otkrivanje neusklađenosti sa zakonima, propisima i pravilima kako bi izbjegli novčane troškove, sudske parnice te reputacijsku štetu
 • učinkovitije upravljanje procesima, postupcima i politikama organizacije
 • zaštita i jačanje ugleda i kredibiliteta organizacije dokazivanjem da organizacija djeluje zakonito na načelima dobrog upravljanja, integriteta, etike, transparentnosti, odgovornosti i održivosti
 • povećanje povjerenja dionika u organizaciju i njezino poslovanje sukladno važećim zakonima, propisima i pravilima
 • bolje razumijevanje i upravljajte rizicima.

Kako Vam možemo pomoći?

 • tumačenje zahtjeva norme ISO 37301
 • utvrđivanje vanjskih i unutarnjih pitanja te zainteresiranih strana i njihovih zahtjeva bitnih za sposobnost postizanja rezultata organizacije koji se odnose na upravljanje usklađenošću
 • osiguravanje predanosti najvišeg rukovodstva i zaposlenika za osiguranje usklađenosti
 • utvrđivanje politike upravljanja usklađenošću
 • utvrđivanje načina donošenja odluka
 • uspostavljanje upravljanja rizicima koji se odnose na upravljanja usklađenošću na temelju najboljih svjetskih praksi
 • prepoznavanje, ocjenjivanje i vrednovanje rizika za upravljanje usklađenošću
 • utvrđivanje mjera za ublažavanje rizika za upravljanje usklađenošću na temelju najboljih svjetskih praksi
 • planiranje i provedba nadzora nad značajnim rizicima za upravljanje usklađenošću
 • planiranje i provedba nadzora nad mjerama za usklađenje sa prepoznatim zakonskim zahtjevima za upravljanje usklađenošću
 • utvrđivanje prilika za poboljšavanje sustava upravljanja usklađenošću
 • izrada i prilagodba dokumentacije potrebne za usklađivanje poslovanja organizacije sa zahtjevima norme ISO 37301
 • uvođenje u primjenu i nadzor primjene izrađene dokumentacije potrebne za usklađivanje poslovanja organizacije sa zahtjevima norme ISO 37301
 • integracija zahtjeva norme ISO 37301 sa zahtjevima drugih normi, kao što su ISO 9001, ISO 37001, ISO 14001, ISO 50001 i ISO 45001.