ISO 37001

Podmićivanje je jedan od značajnih rizika s kojima se suočavaju organizacije svih veličina, sektora i prirode poslovanja. Taj čin često rezultira gubitkom povjerenja kupaca, negativnom reakcijom i posljedično može dovesti do zatvaranja organizacije. Korupcija je prisutna u svim zemljama, od bogatih do siromašnih, sjevera i juga, razvijenih i zemalja u razvoju. Svjetski ekonomski forum procijenio je da je globalna cijena korupcije najmanje 2,6 bilijuna dolara ili 5 posto globalnog bruto domaćeg proizvoda (BDP), dok istraživanja Svjetske banke pokazuju kako poduzeća i pojedinci plaćaju više od bilijun dolara mita svake godine.

Transparentnost i povjerenje temelj su kredibiliteta svake organizacije. Ništa ne potkopava učinkovite institucije i pravedno poslovanje više od podmićivanja.

Međunarodna norma ISO 37001 se izravno bavi jednim od najrazornijih i najizazovnijih problema u svijetu i pokazuje predan pristup suzbijanju korupcije.

Koje koristi ćete ostvariti?

 • prepoznavanje i upravljanje aktivnostima koje su najizloženije rizicima podmićivanja
 • poboljšanje organizacijske učinkovitosti i djelotvornosti u upravljanju rizicima povezanim s podmićivanjem
 • podizanje svijesti zaposlenika i poslovnih suradnika o utjecaju podmićivanja
 • učinkovitija sposobnost otkrivanja podmićivanja
 • izbjegavanje nepotrebnih troškova koji mogu nastati kao rezultat podmićivanja
 • stvaranje, održavanje i poboljšavanje ugleda u javnosti kao organizacije koja brine suzbijanju mita i podmićivanja
 • izbjegavanje mogućih troškova neusklađenosti sa zakonskim zahtjevima koji se odnose na podmićivanje
 • osiguranje dokaza da je organizacija poduzela sve potrebne korake za sprječavanje podmićivanja.

Kako Vam možemo pomoći?

 • tumačenje zahtjeva norme ISO 37001
 • utvrđivanje vanjskih i unutarnjih pitanja te zainteresiranih strana i njihovih zahtjeva bitnih za sposobnost postizanja rezultata organizacije koji se odnose na suzbijanje podmićivanja
 • osiguravanje predanosti najvišeg rukovodstva i zaposlenika za suzbijanje podmićivanja
 • utvrđivanje politike suzbijanja podmićivanja
 • utvrđivanje načina donošenja odluka
 • uspostavljanje upravljanja rizicima koji se odnose na suzbijanje podmićivanja na temelju najboljih svjetskih praksi
 • prepoznavanje, ocjenjivanje i vrednovanje rizika za suzbijanje podmićivanja
 • utvrđivanje mjera za ublažavanje rizika za suzbijanje podmićivanja na temelju najboljih svjetskih praksi
 • planiranje i provedba nadzora nad značajnim rizicima za suzbijanje podmićivanja
 • planiranje i provedba dubinske analize nad značajnim rizicima za suzbijanje podmićivanja
 • utvrđivanje financijskih i nefinancijskih mjera nadzora
 • utvrđivanje mjera nadzora nad poslovnim suradnicima
 • prepoznavanje zakonskih zahtjeva koji se odnose na suzbijanje podmićivanja
 • planiranje i provedba nadzora nad mjerama za usklađenje sa prepoznatim zakonskim zahtjevima za suzbijanje podmićivanja
 • utvrđivanje prilika za poboljšavanje sustava upravljanja suzbijanja podmićivanja
 • izrada i prilagodba dokumentacije potrebne za usklađivanje poslovanja organizacije sa zahtjevima norme ISO 37001
 • uvođenje u primjenu i nadzor primjene izrađene dokumentacije potrebne za usklađivanje poslovanja organizacije sa zahtjevima norme ISO 37001
 • integracija zahtjeva norme ISO 37001 sa zahtjevima drugih normi, kao što su ISO 9001, ISO 14001, ISO 50001 i ISO 45001.