TL 9000

Telekomunikacijsku industriju karakteriziraju kratki životni ciklus proizvoda te visoka sigurnost i očekivanja kvalitete proizvoda i usluga. Kako bi se uspostavili zajednički zahtjevi za sustav upravljanja kvalitetom za telekomunikacijsku industriju na temelju zahtjeva sustava upravljanja prema ISO 9001, razvijen je TL 9000, koji je proširen sa dodatnim zahtjevima specifičnim za telekomunikacijsku industriju.

Međunarodno priznata norma TL 9000 utvrđuje zahtjeve sustava upravljanja kvalitetom za telekomunikacijsku industriju u područjima projektiranja i razvoja, proizvodnje, isporuke, instalacije i održavanja telekomunikacijskih proizvoda i usluga.

Koje koristi ćete ostvariti?

 • usklađenje sa zahtjevima vezano za primjenu sustava upravljanja kvalitetom u telekomunikacijskoj industriji
 • bolje razumijevanje potreba kupaca, isporučivanje pouzdanih proizvoda i usluga te mjerljivo poboljšanje njihova zadovoljstva
 • usklađenje, sustavno praćenje i održavanje usklađenosti poslovanja organizacije sa direktivama i zakonskim zahtjevima koji se odnose na kvalitetu proizvoda i usluga u telekomunikacijskoj industriji
 • poboljšano upravljanje rizicima osiguravajući veću dosljednost i sljedivost proizvoda i usluga
 • unaprjeđenje odnosa s zaposlenicima, dobavljačima te drugim dionicima kroz stvaranje većeg obostranog povjerenja
 • bolje poslovne rezultate smanjenjem operativnih troškova kroz kontinuirano poboljšanje procesa i mjerljivu operativnu učinkovitost.

Kako Vam možemo pomoći?

 • tumačenje zahtjeva TL 9000
 • utvrđivanje vanjskih i unutarnjih pitanja te zainteresiranih strana i njihovih zahtjeva bitnih za sposobnost postizanja rezultata organizacije koji se odnose na upravljanje kvalitetom u telekomunikacijskoj industriji
 • osiguranje predanosti najvišeg rukovodstva i radnika za upravljanje kvalitetom u telekomunikacijskoj industriji
 • utvrđivanje politike upravljanja kvalitetom za telekomunikacijsku industriju
 • uspostavljanje upravljanja rizicima upravljanja kvalitetom telekomunikacijskoj industriji na temelju najboljih svjetskih praksi
 • prepoznavanje, ocjenjivanje i vrednovanje rizika upravljanja kvalitetom u telekomunikacijskoj industriji
 • utvrđivanje mjera za ublažavanje rizika upravljanja kvalitetom u telekomunikacijskoj industriji na temelju najboljih svjetskih praksi
 • planiranje i provedba nadzora nad značajnim rizicima upravljanja kvalitetom u telekomunikacijskoj industriji
 • planiranje i provedba unutarnjeg i vanjskog nadzora
 • utvrđivanje načina osiguranja označavanja i slijedivosti proizvoda
 • utvrđivanje prilika za poboljšavanje sustava upravljanja kvalitetom u telekomunikacijskoj industriji
 • izrada i prilagodba dokumentacije potrebne za usklađivanje poslovanja organizacije sa zahtjevima TL 9000
 • uvođenje u primjenu i nadzor primjene izrađene dokumentacije potrebne za usklađivanje poslovanja organizacije sa zahtjevima TL 9000
 • integracija zahtjeva norme TL 9000 sa zahtjevima drugih normi, kao što su ISO 9001, ISO 45001, ISO 50001, ISO 14001 i ISO/IEC 27001.