PERS

Sustav upravljanja okolišem za luke PERS (od eng. Port Environmental Review System) je jedini sustav upravljanja okolišem specifičan za lučki sektor koji je izrađen od strane samih luka. PERS ne uključuje samo glavne zahtjeve međunarodno priznatih sustava upravljanja okolišem, kao što je ISO 14001, već uzima u obzir i specifičnosti samih luka.

Sustav upravljanja okolišem za luke se nadovezuje na politike ESPO-a (od eng. he European Sea Ports Organisation) i daje lukama jasne ciljeve i prioritete kojima trebaju težiti kao što su poboljšanje kvalitete zraka, pozitivan utjecaj na klimatske promjene, energetska učinkovitost, smanjenje buke, unaprjeđenje odnosa s građanima i lokalnom zajednicom, bolje upravljanje s brodskim otpadom, poboljšavanje kvalitete voda i mora, učinkovitije upravljanje otpadom u lukama, smanjenje utjecaja uslijed jaružanja i razvoj kopnenih dijelova luka.

Koje koristi ćete ostvariti?

 • smanjenje nepovoljnih utjecaja luka na okoliš
 • smanjenje količine otpada
 • stvaranje sposobnosti brze reakcije u slučaju nezgoda ili izvanrednih situacija povezanih s okolišem (npr. izlijevanje goriva, potres, eksplozija, požar, poplava, potonuće broda…)
 • smanjenje troškova energenata i materijala
 • lakši pristup financijskim bespovratnim i kreditnim sredstvima (iz izvora kao što su fondovi EU-a, Svjetska banka, EBRD i HBOR)
 • olakšano usklađenje, sustavno praćenje i održavanje usklađenosti poslovanja organizacije sa zakonskim zahtjevima koji se odnose na luke i okoliš
 • izbjegavanje ili smanjenje mogućih troškova neusklađenosti sa zakonskim zahtjevima koji se odnose na luke i okoliš
 • stvaranje, održavanje i poboljšavanje ugleda u javnosti, kao luka koja brine o okolišu i društvenoj zajednici te doprinosi postizanju ciljeva održivosti
 • uključenost i podizanje svijesti zaposlenika i ostalih dionika u očuvanju zaštite okoliša
 • unaprijediti povjerenje dionika kojima je bitan odnos prema okolišu kroz kvalitetniju komunikaciju
 • bolju učinkovitost dobavljača integrirajući ih u poslovne sustave organizacije.

Kako Vam možemo pomoći?

 • tumačenje zahtjeva PERS-a
 • prepoznavanje zahtjeva pri samo ocjenjivanju za identificiranje rizika za okoliš u lukama i utvrđivanje prioriteta za usklađivanje sa standardima sektora i međunarodnim standardima
 • osiguravanje predanosti najvišeg rukovodstva i zaposlenika za upravljanje okolišem
 • utvrđivanje politike upravljanja okolišem
 • uspostavljanje upravljanja rizicima za okoliš na temelju najboljih svjetskih praksi
 • prepoznavanje, ocjenjivanje i vrednovanje rizika za okoliš
 • utvrđivanje mjera za ublažavanje rizika za okoliše na temelju najboljih svjetskih praksi
 • planiranje i provedba nadzora nad aspektima okoliša
 • prepoznavanje zakonskih zahtjeva koji se odnose na okoliš
 • uspostavljanje upravljanja izvanrednim situacijama
 • planiranje i provedba nadzora nad mjerama za usklađenje sa prepoznatim zakonskim zahtjevima za okoliš
 • utvrđivanje prilika za poboljšavanje sustava upravljanja okolišem
 • priprema izvještaja o okolišu
 • prepoznavanje i opisivanje primjera najboljih praksi koje se primjenjuju u luci
 • izrada i prilagodba dokumentacije potrebne za usklađivanje poslovanja organizacije sa zahtjevima PERS-a
 • uvođenje u primjenu i nadzor primjene izrađene dokumentacije potrebne za usklađivanje poslovanja organizacije sa zahtjevima PERS-a
 • integracija zahtjeva PERS-a sa zahtjevima drugih normi, kao što su ISO 14001, ISO 9001, ISO 50001, ISO 45001 i ISO/IEC 27001.