IATF 16949

Godišnje se u svijetu proizvodi preko 90 milijuna motornih vozila (podaci za period 2015-2019, izvor Statista). Globalna automobilska industrija zahtijeva primjenu najviših standarda kvalitete kako od samih proizvođača, tako i od dobavljača dijelova i usluga. Kako bi se udovoljilo sve većim zahtjevima, međunarodna radna skupina za automobile (IATF od eng. International Automotive Task Force), čiji su članovi Ford, GM, Chrysler, BMW, VW, Daimler, Renault, PSA Peugeot Citroën i Fiat, razvili su sustav upravljanja kvalitetom IATF 16949, specifičan za automobilsku industriju.

IATF 16949 je sustav upravljanja kvalitetom namijenjen za automobilsku industriju. Primjenjuje elemente sustava upravljanja kvalitetom iz ISO 9001:2015 i uključuje najnovije automobilske standarde koji se primjenjuju diljem svijeta. Usvajanjem IATF 16949 organizacije dokazuju najvišu razinu predanosti izvrsnosti kvalitete.

Koje koristi ćete ostvariti?

 • bolje razumijevanje potreba kupaca te posljedično, mjerljivo poboljšanje njihova zadovoljstva
 • povećanje djelotvornosti i učinkovitost organizacije uspostavom procesa i postupaka kojima je u fokusu kvaliteta
 • osiguravanje motiviranosti zaposlenika, temeljeno na jasno definiranim odgovornostima i usredotočenosti na ostvarenje zajedničkih ciljeva organizacije
 • smanjenje mogućnosti nastanka pogrešaka uslijed jasno definiranih načina rada
 • utvrđivanje mogućih područja za poboljšanje na temelju praćenja, mjerenja, analize i vrednovanja učinkovitosti organizacije
 • stvaranje sposobnosti donošenja kvalitetnih pravovremenih poslovnih odluka na temelju činjenica
 • stvaranje, održavanje i poboljšavanje ugleda u javnosti, kao organizacije koja brine o kvaliteti svojih proizvoda ili usluga i zadovoljstvu svojih kupaca
 • unaprjeđenje odnosa s dobavljačima kroz stvaranje većeg obostranog povjerenja
 • smanjenje varijacija i otpada u lancu opskrbe
 • dokazivanje etičnog poslovanja i korporativne društvenu odgovornosti, primjenom politika protiv podmićivanja i kodeksa ponašanja te odnošenja prema osobama koja prijavljuju odstupanja od navedenih politika.

Kako Vam možemo pomoći?

 • tumačenje zahtjeva norme IATF 16949
 • utvrđivanje vanjskih i unutarnjih pitanja te zainteresiranih strana i njihovih zahtjeva bitnih za sposobnost postizanja rezultata organizacije koji se odnose na upravljanje kvalitetom za automobilsku industriju
 • osiguranje predanosti najvišeg rukovodstva i radnika za upravljanje kvalitetom za automobilsku industriju
 • utvrđivanje politike upravljanja kvalitetom za automobilsku industriju
 • uspostavljanje upravljanja rizicima upravljanja kvalitetom za automobilsku industriju na temelju najboljih svjetskih praksi
 • prepoznavanje, ocjenjivanje i vrednovanje rizika upravljanja kvalitetom za automobilsku industriju
 • utvrđivanje mjera za ublažavanje rizika upravljanja kvalitetom za automobilsku industriju na temelju najboljih svjetskih praksi
 • planiranje i provedba nadzora nad značajnim rizicima upravljanja kvalitetom za automobilsku industriju
 • utvrđivanje prilika za poboljšavanje sustava upravljanja kvalitetom za automobilsku industriju
 • izrada i prilagodba dokumentacije potrebne za usklađivanje poslovanja organizacije sa zahtjevima norme IATF 16949
 • uvođenje u primjenu i nadzor primjene izrađene dokumentacije potrebne za usklađivanje poslovanja organizacije sa zahtjevima norme IATF 16949
 • integracija zahtjeva norme IATF 16949 sa zahtjevima drugih normi, kao što su ISO 9001, ISO 45001, ISO 50001, ISO 14001 i ISO/IEC 27001.