ISO 9001:2000 – Osposobljavanje internih auditora

18. kolovoza 2008. - 19. kolovoza 2008., 09.00 h - 16.00 h, Hotel Dubrovnik - Zagreb

Cilj seminara: osposobljavanje za tumačenje zahtjeva norme ISO 9001 te osposobljavanje za izvođenje i dokumentiranje neovisnog audita prema ISO 19011

Predavač: Helena Tutić, dipl.ing., vodeći auditor i viši konzultant za sustave upravljanja kvalitetom i integrirane sustave upravljanja

Referentni dokumenti: ISO 9001:2000, ISO 19011:2002

Metode: predavanje, vježbe, ispit

Broj polaznika: do 15

Cijena: 1.980,00 kn + PDV (uz popust od 20% za 3 i više polaznika iz iste tvrtke te dodatan popust od 10% za dosadašnje korisnike usluga Qualitasa d.o.o.)

Uključeno u cijenu: zbirka slajdova sa seminara, radni materijal za vježbe, uvjerenje o osposobljenosti za internog auditora ili uvjerenje o sudjelovanju na seminaru (ovisno rezultatu ispita), ručak i osvježenja u pauzama

Prijava: e-poštom na seminari@qualitas.hr ili faksom na 01/488-3993 putem priložene prijavnice najkasnije 7 dana prije početka seminara

Dodatne informacije: Velimira Brnić, telefon 01/488-3993, e-pošta: velimira.brnic@qualitas.hr


Podijeli objavu...
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
Linkedin