Marija Stražičić

Marija Stražičić

Marija Stražičić, voditeljica je za investicijske projekte.

Projektnim upravljanjem, poslovnim savjetovanjem te pripremom i provedbom projekata financiranih iz fondova EU bavi se 15 godina.

Stručno znanje stjecala je kroz rad u savjetodavnim organizacijama, javnim tijelima te razvojnim agencijama.

Aktivno je sudjelovala u ishođenju bespovratnih sredstava i vođenju preko 100 projekata ukupne vrijednosti preko 200 milijuna kuna.

Radila je na programima i projektima razvoja tijela javnog sektora, prekogranične suradnje, poduzetništva te znanosti i inovacija.

Marija Stražičić ima značajno iskustvo u procjeni sukladnosti ideja za financiranje iz EU fondova, razvoju projektnih prijedloga i studija izvodljivosti, te razvoju strateških dokumenata.

Višegodišnji je savjetnik u procjeni valjanosti postupaka javne nabave, prihvatljivosti izdataka i financijskim korekcijama za korisnike bespovratnih sredstava te posjeduje certifikat iz javne nabave.

.