Novosti i publikacije

link icon Sve novosti i publikacije

Aktualne izobrazbe

Koristeći izobrazbe Qualitasa doći ćete na traku kojom ćete moći brže stići do uspjeha. Naše izobrazbe pokrivaju gotovo cijelo područje poslovnog upravljanja.

Sve izobrazbe

Izdvojena rješenja

Usluge i rješenja Qualitasa koriste uspješne organizacije da bi bile još uspješnije, ali i one koje imaju problema u poslovanju i žele ih brzo rješiti. I jednima i drugima potrebne su promjene u vidu skokovitih i/ili stalnih poboljšanja kako bi zadržali ili ostvarili konkurentsku prednost i zadovoljstvo svojih kupaca.

Strategija i poslovna arhitektura

Repozitorij poslovnih procesa
Balanced Scorecard
Pokazatelji učinka iGrafx

Ostala rješenja

Operativna izvrsnost i neprekidno poboljšavanje

Lean Management
Six Sigma
Lean Six Sigma
Proces neprestanog poboljšavanja

Ostala rješenja

Usklađenost i rizici

Uspostava integriranog sustava upravljanja
Audit sustava upravljanja
ISO 9001
ISO 14001

Ostala rješenja

Digitalizacija i inovacije

Industrija 4.0
Strategija digitalne tranzicije
Proces poslovnog inoviranja

Ostala rješenja

Investicijski projekti i financiranje

Bespovratna sredstva iz fondova EU
Potpore za poticanje ulaganja
Krediti
Investicijske studije i planovi

Ostala rješenja

Naše prednosti

Iskustvo

Više od 900 uspješno završenih projekata u 5 država, uključujući projekte za organizacije: s više od 10.000 djelatnika i manje od 10, profitne i neprofitne te za one koje su uspješne i one koje traže izlaz i krize.

Zadovoljni klijenti

Prosječna ocjena 4,83 na ljestvici od 1 do 5, dobivena od klijenata pri provjeri njihova zadovoljstva uslugama Qualitasa i ostvarenim rezultatima projekta.

Usmjerenost na rezultate

Rješenja se prilagođavaju za svakog klijenta posebno tako da osiguravaju ili podržavaju održivi rast i prihvaćenje promjena na svim potrebnim razinama organizacije.

Upravljanje kvalitetom

Primjenom dokazanih alata kvalitete i ideja svojih zaposlenika, Qualitas neprestano poboljšava svoje poslovne procese i usluge kako bi ostvarivao zadovoljstvo klijenata.

Nagrade

Nagrade Primus: za najbolju savjetodavnu tvrtku u Hrvatskoj u te za najbolji konzultantski projekt u Hrvatskoj u kategoriji Management Consulting.

Cjelovitost ponude

Integriranje filozofija, metodologija, alata i digitalnih rješenja koji pomažu organizacijama pri poboljšaju svojih poslovnih rezultata.

Stručnost savjetnika

Zapošljavanje stručnih i iskusnih savjetnika koji neprestano usavršavaju svoja znanja i sposobnosti.

Međunarodna suradnja

Partnerstvo s vodećim svjetskim savjetodavnim i tehnološkim kućama te s Američkim društvom za kvalitetu (ASQ).

Naši klijenti

Svi klijenti