Sufinanciranje u Zagrebačkoj županiji

2. ožujka 2009.

Zagrebačka županija objavila je javni natječaj za dodjelu bespovratnih potpora za uvođenje i primjenu novih metoda poslovanja i upravljanja, standarda kvalitete i certificiranja za 2009. godinu.Sredstva potpore mogu se dodijeliti za sljedeće namjene:

Potpora može iznositi do 50% troškova za pojedinu namjenu, a najviše 20.000,00 kuna ukupno za sve namjene. Pojedinom korisniku može se dodijeliti samo jedna potpora u jednoj kalendarskoj godini.

Korisnici potpore po ovom natječaju mogu biti proizvodni gospodarski subjekti (trgovačka društva, obrti, zadruge i ustanove) ili gospodarski subjekti koji pružaju usluge usko vezane uz proizvodnju, koji kumulativno zadovoljavaju uvjete kako slijedi:

  • imaju sjedište na području Zagrebačke županije (Grad Zagreb nije dio Zagrebačke županije),
  • u 100% vlasništvu su državljana Republike Hrvatske,
  • pozitivno posluju,
  • nemaju nepodmirenih obveza prema državi.

Korisnici ne mogu biti gospodarski subjekti koji pretežno obavljaju primarnu poljoprivrednu proizvodnju i ribarstvo.

Cjeloviti tekst ovog javnog natječaja dostupan je na službenim internetskim stranicama Zagrebačke županije.


Podijeli objavu...
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
Linkedin