ISO/TS 22163

Uslijed sve jače liberalizacije poslovanja te sve strožih zahtjeva, željeznička industrija prolazi kroz velike promjene. Kako konkurencija u željezničkoj industriji postaje sve jača, potrebno je sve više dokazivati kvalitetu svojih proizvoda i usluga u svrhu povećanja povjerenja budućih kupaca i osiguranja zadovoljstva postojećih.

Sustav upravljanja kvalitetom ISO/TS 22163, razvijen je za željezničku industriju na temelju sustava upravljanja prema ISO 9001 koji je proširen sa dodatnim zahtjevima specifičnim željezničku industriju. Sustav upravljanja kvalitetom prema ISO/TS 22163 primjenjiv je na sve vrste organizacija u željezničkoj industriji, od proizvodnje do dobavljača infrastrukturne tehnologije.

Koje koristi ćete ostvariti?

 • usklađenje sa zahtjevima željezničke industrije vezano za primjenu sustava upravljanja kvalitetom
 • bolje razumijevanje potreba kupaca, isporučivanje pouzdanih proizvoda i usluga te mjerljivo poboljšanje njihova zadovoljstva
 • usklađenje, sustavno praćenje i održavanje usklađenosti poslovanja organizacije sa direktivama i zakonskim zahtjevima koji se odnose na kvalitetu proizvoda i usluga u željezničkoj.
 • poboljšano upravljanje rizicima osiguravajući veću dosljednost i sljedivost proizvoda i usluga
 • unaprjeđenje odnosa s zaposlenicima, dobavljačima te drugim dionicima kroz stvaranje većeg obostranog povjerenja
 • bolje poslovne rezultate smanjenjem operativnih troškova kroz kontinuirano poboljšanje procesa i mjerljivu operativnu učinkovitost.

Kako Vam možemo pomoći?

 • tumačenje zahtjeva ISO/TS 22163
 • utvrđivanje vanjskih i unutarnjih pitanja te zainteresiranih strana i njihovih zahtjeva bitnih za sposobnost postizanja rezultata organizacije koji se odnose na upravljanje kvalitetom u željezničkoj industriji
 • osiguranje predanosti najvišeg rukovodstva i radnika za upravljanje kvalitetom u željezničkoj industriji
 • utvrđivanje politike upravljanja kvalitetom u željezničkoj industriji
 • uspostavljanje upravljanja rizicima upravljanja kvalitetom u željezničkoj industriji na temelju najboljih svjetskih praksi
 • prepoznavanje, ocjenjivanje i vrednovanje rizika upravljanja kvalitetom u željezničkoj industriji
 • utvrđivanje mjera za ublažavanje rizika upravljanja kvalitetom u željezničkoj industriji na temelju najboljih svjetskih praksi
 • planiranje i provedba nadzora nad značajnim rizicima upravljanja kvalitetom u željezničkoj industriji
 • planiranje i provedba unutarnjeg i vanjskog nadzora
 • utvrđivanje prilika za poboljšavanje sustava upravljanja kvalitetom u željezničkoj industriji
 • izrada i prilagodba dokumentacije potrebne za usklađivanje poslovanja organizacije sa zahtjevima ISO/TS 22163
 • uvođenje u primjenu i nadzor primjene izrađene dokumentacije potrebne za usklađivanje poslovanja organizacije sa zahtjevima ISO/TS 22163
 • integracija zahtjeva norme ISO/TS 22163 sa zahtjevima drugih normi, kao što su ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 50001 i ISO/IEC 27001.