ISO 55001

Sve organizacije posjeduju raznovrsnu imovinu. Imovina može biti konkurentska prednost ali isto tako može i opterećivati resurse organizacije. Zato je važno učinkovito upravljati imovinom i to posebno u industrijama koje imaju česta kapitalna ulaganja, značajnu fizičku imovinu i visoke fiksne troškove.

Norma ISO 55001 postavlja posebne zahtjeve koji se ne odnose samo na implementaciju i održavanje imovine, već i njezino poboljšanje. Nadovezuje se na PAS55 koji ima dokazane rezultate posebno u komunalnim industrijama. Norme ISO 55001 osmišljena je da pruži strukturu i smjernice za Sustav upravljanja imovinom (AMS od eng. Asset Management System) za upravljanje i ublažavanje rizika, uz usporedbu uspješnosti u svim sektorima i poboljšanje financijske uspješnosti u skladu sa strategijama organizacijskog rasta.

Koje koristi ćete ostvariti?

 • bolje iskorištenje imovine (npr. vrijeme neprekidnog rada, učinkovitost)
 • smanjenje jedinične cijene proizvoda ili usluge uslijed učinkovitijeg rada imovine i smanjenja neispravnih proizvoda ili isporuka
 • poboljšana pouzdanost i raspoloživost imovine smanjenjem prosječnog vremena potrebnog za otklanjanje zastoja i same pojave zastoja
 • dulji vijek trajanja imovine uslijed pravovremenog održavanja i manjeg broja zastoja
 • smanjenje rizika od prekida ili kašnjenja uslijed neispravnosti imovine.

Kako Vam možemo pomoći?

 • tumačenje zahtjeva norme ISO 55001
 • utvrđivanje vanjskih i unutarnjih pitanja te zainteresiranih strana i njihovih zahtjeva bitnih za sposobnost postizanja rezultata organizacije koji se odnose na upravljanje imovinom
 • osiguranje predanosti najvišeg rukovodstva i radnika za upravljanje imovinom
 • utvrđivanje politike upravljanja imovinom
 • uspostavljanje upravljanja rizicima upravljanja imovinom na temelju najboljih svjetskih praksi
 • prepoznavanje, ocjenjivanje i vrednovanje rizika upravljanja imovinom
 • utvrđivanje mjera za ublažavanje rizika upravljanja imovinom na temelju najboljih svjetskih praksi
 • planiranje i provedba nadzora nad značajnim rizicima upravljanja imovinom
 • utvrđivanje prilika za poboljšavanje sustava upravljanja imovinom
 • izrada i prilagodba dokumentacije potrebne za usklađivanje poslovanja organizacije sa zahtjevima norme ISO 55001
 • uvođenje u primjenu i nadzor primjene izrađene dokumentacije potrebne za usklađivanje poslovanja organizacije sa zahtjevima norme ISO 55001
 • integracija zahtjeva norme ISO 55001 sa zahtjevima drugih normi, kao što su ISO 9001, ISO 45001, ISO 50001, ISO 14001 i ISO/IEC 27001.