ISO 31000

Upravljanje rizicima postalo je neophodno kako bi organizacije mogle kontinuirano napredovati u okruženju stalne nesigurnosti. Učinkovito upravljanje rizicima znači pokušati kontrolirati, što je više moguće, buduće ishode proaktivnim djelovanjem, a ne reaktivnim. Stoga, učinkovito upravljanje rizicima nudi potencijal za smanjenje i mogućnosti povratka rizika i njegovog potencijalnog utjecaja.

Pojednostavljeno upravljanje rizicima primjenom jasno razumljivih i aktualnih smjernica osigurava veću vjerojatnost ostvarenja ciljeva, omogućuje prepoznavanje prilika i prijetnji te učinkovitiju raspodjelu i korištenje resursa za upravljanje rizicima.

Koje koristi ćete ostvariti?

 • bolju operativnu učinkovitost i upravljanje rizicima
 • povećanje povjerenje dionika uslijed pravovremenog prepoznavana i djelovanja na rizike
 • povećanje svijesti zaposlenika o organizacijskim rizicima
 • kvalitetnije operativne mjere za ublažavanje rizika
 • kvalitetnije upravljanje u kriznim situacijama
 • otpornost organizacije na razne promjene u samoj organizaciji i njezinom okruženju
 • brže i učinkovitije reakcije na promjene.

Kako Vam možemo pomoći?

 • tumačenje zahtjeva smjernica ISO 31000,
 • utvrđivanje i primjena metodologije upravljanja rizicima temeljenih na najboljim svjetskim praksama i bogatom vlastitom iskustvu
 • planiranje i nadzor nad rizicima
 • utvrđivanje prilika za trajno poboljšavanje
 • izrada i prilagodba dokumentacije potrebne za usklađivanje poslovanja organizacije sa zahtjevima smjernica ISO 31000
 • uvođenje u primjenu i nadzor primjene izrađene dokumentacije potrebne za usklađivanje poslovanja organizacije sa zahtjevima smjernica ISO 31000
 • integracija zahtjeva smjernica ISO/31000 sa zahtjevima drugih normi, kao što su ISO 9001, ISO 14001, ISO 50001 i ISO 45001 i ISO/IEC 27001.