ISO 29001

Naftna, plinska i petrokemijska industrija su jedne od najizloženijih industrija katastrofalnim rizicima. Nepravilno upravljanje opasnim tekućinama i plinovima može dovesti do značajnijih šteta spram okoliša, ljudi ali i do značajnih financijskih gubitaka organizacija uslijed raznih troškova i kazni. Za siguran rad potrebna je visoka razina operativnog integriteta, primjena najboljih praksi, uspostavljeni učinkoviti procesi i sustav upravljanja.

Međunarodna industrija nafte i plina, predvođena Američkim institutom za naftu, u suradnji s međunarodnom organizacijom za standardizaciju (ISO, od eng. International Organization for Standardization) razvilo je sustav upravljanja za industriju nafte, petrokemije i prirodnog plina, ISO 29001. Navedeni sustav upravljanja utvrđuje zahtjeve za organizacije koje isporučuju proizvode i usluge industriji nafte, petrokemije i prirodnog plina te pruža platformu i metodu za postizanje izvrsnosti i osigurava dionicima sigurno poslovanje.

Koje koristi ćete ostvariti?

 • usklađenje sa zahtjevima naftne, plinske i petrokemijske industrije vezano za primjenu sustava upravljanja kvalitetom u industriji nafte, petrokemije i prirodnog plina
 • bolje razumijevanje potreba kupaca, isporučivanje pouzdanih proizvoda i usluga te mjerljivo poboljšanje njihova zadovoljstva
 • usklađenje, sustavno praćenje i održavanje usklađenosti poslovanja organizacije sa direktivama i zakonskim zahtjevima koji se odnose na kvalitetu proizvoda i usluga u industriji nafte, petrokemije i prirodnog plina
 • poboljšano upravljanje rizicima osiguravajući veću dosljednost i sljedivost proizvoda i usluga
 • unaprjeđenje odnosa s zaposlenicima, dobavljačima te drugim dionicima kroz stvaranje većeg obostranog povjerenja
 • bolje poslovne rezultate smanjenjem operativnih troškova kroz kontinuirano poboljšanje procesa i mjerljivu operativnu učinkovitost.

Kako Vam možemo pomoći?

 • tumačenje zahtjeva ISO 29001
 • utvrđivanje vanjskih i unutarnjih pitanja te zainteresiranih strana i njihovih zahtjeva bitnih za sposobnost postizanja rezultata organizacije koji se odnose na upravljanje kvalitetom u industriji nafte, petrokemije i prirodnog plina
 • osiguranje predanosti najvišeg rukovodstva i radnika za upravljanje kvalitetom u industriji nafte, petrokemije i prirodnog plina
 • utvrđivanje politike upravljanja kvalitetom za industriju nafte, petrokemije i prirodnog plina
 • uspostavljanje upravljanja rizicima upravljanja kvalitetom u industriji nafte, petrokemije i prirodnog plina na temelju najboljih svjetskih praksi
 • prepoznavanje, ocjenjivanje i vrednovanje rizika upravljanja kvalitetom u industriji nafte, petrokemije i prirodnog plina
 • utvrđivanje mjera za ublažavanje rizika upravljanja kvalitetom u industriji nafte, petrokemije i prirodnog plina na temelju najboljih svjetskih praksi
 • planiranje i provedba nadzora nad značajnim rizicima upravljanja kvalitetom u industriji nafte, petrokemije i prirodnog plina
 • planiranje i provedba unutarnjeg i vanjskog nadzora
 • utvrđivanje načina osiguranja označavanja i slijedivosti proizvoda
 • utvrđivanje prilika za poboljšavanje sustava upravljanja kvalitetom u industriji nafte, petrokemije i prirodnog plina
 • izrada i prilagodba dokumentacije potrebne za usklađivanje poslovanja organizacije sa zahtjevima ISO 29001
 • uvođenje u primjenu i nadzor primjene izrađene dokumentacije potrebne za usklađivanje poslovanja organizacije sa zahtjevima ISO 29001
 • integracija zahtjeva norme ISO 29001 sa zahtjevima drugih normi, kao što su ISO 9001, ISO 45001, ISO 50001, ISO 14001 i ISO/IEC 27001.