AS9100

Zrakoplovna industrija postavlja stroge zahtjeve u pogledu sigurnosti, osiguranja kvalitete i upravljanja rizikom kada je riječ o proizvodnji dijelova, proizvoda i pružanja usluga. Lako je razumjeti i zašto, problem s zrakoplovnim dijelom ili nekvalitetno isporučenom uslugom može rezultirati katastrofom. Poštivanje strogih zahtjeva osigurava se da proizvodi i usluge zadovoljavaju najviše zahtjeve, te da su ponovljivi i visoke kvalitete. Kako bi se osigurala visoka kvaliteta proizvoda i usluga potrebno je da se i svi dobavljači pridržavaju istih zahtjeva. Jedan od načina je da dobavljači potvrde svoju usklađenost sa sustavom upravljanja kvalitetom prema AS9100.

AS9100 je međunarodno priznati sustav upravljanja kvalitetom za zrakoplovnu industriju i kao takav postavlja zahtjeve za dobavljače čijom će primjenom osigurati stvaranje i održavanje sveobuhvatnog sustava kvalitete za pružanje sigurnih i pouzdanih proizvoda za zrakoplovnu industriju.

Koje koristi ćete ostvariti?

 • usklađenje sa zahtjevima zrakoplovne industrije vezano za primjenu sustava upravljanja kvalitetom za zrakoplovnu industriju
 • bolje razumijevanje potreba kupaca te posljedično, mjerljivo poboljšanje njihova zadovoljstva
 • poboljšanje internih procesa za održavanje vrhunske kvalitete i postizanje očekivanja kupaca
 • poboljšanje nadzora nad odvijanjem poslovnih procesa kako bi se poboljšala učinkovitost, provodila stalna poboljšanja i poboljšala produktivnost
 • dokazivanje predanosti osiguranju sigurnost i pouzdanost proizvoda
 • unaprjeđenje odnosa s dobavljačima kroz stvaranje većeg obostranog povjerenja
 • bolji nadzor nad lancem opskrbe
 • uključenost i podizanje svijesti zaposlenika i ostalih dionika za upravljanje kvalitetom
 • osiguranje povećanja prihoda proizvodnjom visokokvalitetnih proizvoda i sprječavanje nepotrebnih troškova uslijed ispravaka, pojava škarta, povrata ili povlačenje proizvoda.

Kako Vam možemo pomoći?

 • tumačenje zahtjeva AS9100
 • utvrđivanje vanjskih i unutarnjih pitanja te zainteresiranih strana i njihovih zahtjeva bitnih za sposobnost postizanja rezultata organizacije koji se odnose na upravljanje kvalitetom za zrakoplovnu industriju
 • osiguranje predanosti najvišeg rukovodstva i radnika za upravljanje kvalitetom za zrakoplovnu industriju
 • utvrđivanje politike upravljanja kvalitetom za zrakoplovnu industriju
 • uspostavljanje upravljanja rizicima upravljanja kvalitetom za zrakoplovnu industriju na temelju najboljih svjetskih praksi
 • prepoznavanje, ocjenjivanje i vrednovanje rizika upravljanja kvalitetom za zrakoplovnu industriju
 • utvrđivanje mjera za ublažavanje rizika upravljanja kvalitetom za zrakoplovnu industriju na temelju najboljih svjetskih praksi
 • planiranje i provedba nadzora nad značajnim rizicima upravljanja kvalitetom za zrakoplovnu industriju
 • planiranje i provedba unutarnjeg i vanjskog nadzora
 • utvrđivanje načina osiguranja označavanja i slijedivosti proizvoda
 • utvrđivanje prilika za poboljšavanje sustava upravljanja kvalitetom za zrakoplovnu industriju
 • izrada i prilagodba dokumentacije potrebne za usklađivanje poslovanja organizacije sa zahtjevima norme AS9100
 • uvođenje u primjenu i nadzor primjene izrađene dokumentacije potrebne za usklađivanje poslovanja organizacije sa zahtjevima AS9100
 • integracija zahtjeva norme AS9100 sa zahtjevima drugih normi, kao što su ISO 9001, ISO 45001, ISO 50001, ISO 14001 i ISO/IEC 27001.