Operativna izvrsnost – pristup, metodologije i alati (202402)

5. veljače 2024. - 1. ožujka 2024., 09:00 - 16:00, Zagreb i putem interneta

Ova izobrazba je osmišljena kako bi polaznicima pružila dublje razumijevanje ključnih pristupa i metodologija operativne izvrsnosti te ih osposobila za primjenu alata za postizanje najboljih rezultata u poslovanju organizacija u kojima rade.

Što je operativna izvrsnost?

Operativna izvrsnost predstavlja stalno nastojanje organizacije da postigne najvišu razinu djelotvornosti, učinkovitosti i inovacija u svim aspektima svojih procesa. Ovaj pristup se ne bavi samo kratkoročnim poboljšanjima, nego i stvaranjem kulture i sustava koji podržavaju neprekidno poboljšavanje procesa i prilagodbu promjenama u okruženju. Operativna izvrsnost doprinosi onome čemu sve organizacije teže: stvaranju sve više proizvoda i usluga koje kupci žele uz sve manje resursa (opreme, rada, prostora, vremena, energije,…). Stoga ovaj pristup naglašava optimizaciju resursa, smanjenje gubitaka u procesima i stvaranje održive vrijednosti za kupce i ostale dionike.

Cilj izobrazbe

Cilj naše izobrazbe je osnažiti vas s dubokim razumijevanjem koncepta operativne izvrsnosti i pružiti vam konkretne alate i metodologije koje možete primijeniti u svakodnevnom radu. Kroz predavanja, interaktivne radionice, studije slučaja i rasprave, radit ćemo zajedno kako bismo razvili vaše vještine upravljanja procesima, optimizacije resursa i upravljanja projektima.

Moduli izobrazbe

 1. Uvod u operativnu izvrsnost
 2. Strateško upravljanje primjenom metoda Balanced Scorecard i Hoshin Kanri
 3. Upravljanje poslovnim procesima
 4. Neprekidno poboljšavanje primjenom metodologija Lean i Six Sigma (što obuhvaća cjelokupni kurikulum za Lean Six Sigma Green Belt)
 5. Upravljanje kvalitetom, neprekidnošću poslovanja i rizicima prema zahtjevima međunarodnih normi ISO 9001, ISO 22301 i ISO 31000
 6. Upravljanje projektima primjenom načela agilnog upravljanja.

Što dobivate?

 • Duboko razumijevanje operativne izvrsnosti: Naučit ćete kako prepoznati ključne elemente operativne izvrsnosti i primijeniti ih u svojim radnim okruženjima.
 • Praktične vještine: Ovladat ćete alatima i metodologijama koje možete odmah primijeniti kako biste poboljšali djelotvornost i učinkovitost svojih procesa.
 • Certifikate o završenoj izobrazbi: 1. certifikat koji potvrđuje vaše novo stečene vještine i znanja o operativnoj izvrsnosti i 2., ako položite ispit, međunarodno priznati certifikat Lean Six Sigma Green Belt s akreditacijom od The Council for Six Sigma Certification.

Način provođenja izobrazbe

 • predavanja o načelima, pristupu i metodologijama operativne izvrsnosti
 • interaktivne radionice praktične primjene alata operativne izvrsnosti
 • rasprave o studijama slučaja.

Trajanje izobrazbe

 • 25 sati provođenja nastave (predavanja, radionice i rasprave) uživo pod vodstvom iskusnog predavača s certifikatom Lean Six Sigma Black Belt. Polaznici mogu nastavu pohađati u učionici Qualitasa u Zagrebu ili preko računalne aplikacije za videokonferencije Microsoft Teams ili Zoom.
 • 90 sati snimljenih interaktivnih video lekcija. Lekcijama je moguće pristupiti preko interneta u bilo koje vrijeme i s bilo kojeg mjesta.

Cijena

 • 2.470 EUR + PDV po polazniku za pohađanje nastave uživo i pristup mrežnoj platformi za učenje i certificiranje
 • 130,00 EUR + PDV po polazniku za postupak akreditiranog certificiranja.

Podijeli objavu...
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
Linkedin