Predstavljeno istraživanje o operativnoj izvrsnosti HR NAJ 500 – 2015.

19. svibnja 2016.

Svjedoci smo brzih i globalnih promjena – kupci su sve zahtjevniji, konkurencija je sve brojnija i snažnija, ponuda je veća od potražnje, globalno tržište uzrokuje česta spajanja i preuzimanja, a kriza koju još nismo prebrodili potaknula je organizacije na značajne promjene u njihovim strategijama i modelima poslovanja. Pored toga, tu su i nove tehnologije te novi regulatorni zakoni u vezi s okolišem, sigurnošću i rizicima. Diskusija o potrebi promjena očito je bespotrebna; promjene su – nužne! Pitanje koje valja postaviti jest kako te promjene uspješno provoditi, u kojem opsegu te koliko brzo i često.

Društvo Qualitas d.o.o., kao jedna od vodećih hrvatskih savjetodavnih kuća za poboljšavanje poslovnih procesa, provelo je istraživanje o metodologijama i rješenjima za poboljšavanje i optimizaciju poslovnih procesa prisutnih na hrvatskome tržištu. Istraživanje su temeljili na višegodišnjim rezultatima istraživanja PEX Networka, svjetski priznate organizacije za procesnu izvrsnost, a u cilju prepoznavanja trendova poboljšavanja poslovnih procesa hrvatskih poduzeća, uz poseban osvrt na mogućnosti rasta i napredovanja promatranog sektora. Ciljana skupina istraživanja bila su hrvatska poduzeća s više od 100 zaposlenika i više od 100 milijuna kuna prihoda u 2014. godini. 
Kroz usporedbu hrvatskih i svjetskih poduzeća, željeli su doprinijeti zajednici kumuliranjem znanja i stvaranjem sveobuhvatne slike pozicioniranja hrvatskog gospodarstva na globalnoj sceni. 

Iz ovog istraživanja možemo zaključiti da ključni problemi provođenja programa poboljšavanja u hrvatskim poduzećima su (ne)primijenjene metodologije upravljanja promjenama te osiguranje preduvjeta za održivo i neprekidno poboljšavanje.

Uspoređujući sa svjetskim trendovima, hrvatska poduzeća znatno zaostaju, odnosno pokazuju one trendove koji su u poduzećima iz Zapadnog svijeta postojali krajem prošlog stoljeća, oslanjajući se na ISO norme, primarno na ISO 9001 koji predstavlja minimalnu razinu upravljanja kvalitetom. S druge strane, uspješna poduzeća iz Zapadnog svijeta, gotovo bez iznimke, koriste napredne metodologije kao što su Lean, Six Sigma ili Lean Six Sigma, kojima postižu značajna poboljšavanja učinkovitosti i djelotvornosti procesa, kvalitete proizvoda te zadovoljstva kupaca.

Istraživanje također pokazuje proturječje između doživljaja učinkovitosti projekata poboljšanja poslovnih procesa i poslovnih rezultata hrvatskih poduzeća. Za razliku od hrvatskih poduzeća, većina svjetskih poduzeća je znatno kritičnija po pitanju uspješnosti vlastitih programa poboljšanja procesa. Ne samo da ih manje ocjenjuje svoje programe kao uspješne, a čak 14 % kao neuspješne, nego je taj trend u silaznoj putanji od 2009. godine. Poslovni arhitekti i analitičari tu samokritičnost tumače znatno većim konkurentskim pritiscima, boljim razumijevanjem i mjerenjem procesa te korištenjem naprednih analitičkih i statističkih metoda za otkrivanje neiskorištenih potencijala poboljšanja.  

Utvrđena razlika u razumijevanju svrhe procesne izvrsnosti svjetskih i hrvatskih poduzeća pokazuje različit pristup provođenju strategije. Dok svjetska poduzeća do svojih strateških ciljeva dolaze kroz disciplinirani i sveobuhvatan proces te dokazane metode (npr. Balanced Scorecard ili Hoshin Planning), hrvatska poduzeća su sklonija nastojanjima ostvarivanja svoji strateških ciljeva kroz improvizaciju i prečace.

Premda se u planovima i dalje nastavlja trend pretežitog oslanjanja na ISO norme, ohrabruje podatak da u 2016. godini gotovo 50 % poduzeća planira primjenjivati napredne metode i alate kao što su Lean i Six Sigma te uspostaviti proces neprekidnog poboljšavanja. Prilagodljivost procesa na promjene potražnje, poboljšanje kvalitete proizvoda i smanjenje troškova, koji su u istraživanju odabrani kao glavni razlozi provođenja programa i projekata u području operativne izvrsnosti, time će se izvjesnije i znatno brže ostvariti.

Cjeloviti izvještaj:  Istraživanje o operativnoj izvrsnosti – HR 500 NAJ – 2015. – izvještaj


Podijeli objavu...
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
Linkedin