ISO 9001:2008 – Osposobljavanje internih auditora

18. lipnja 2009. - 19. lipnja 2009., 09.00 h - 16.00 h, Hotel Dubrovnik - Zagreb

Cilj seminara: osposobljavanje za tumačenje zahtjeva norme ISO 9001:2008, osposobljavanje za izvođenje i dokumentiranje neovisnog audita prema ISO 19011:2002
Predavač: Helena Tutić, dipl.ing., vodeći auditor i viši konzultant za sustave upravljanja kvalitetom, sustave upravljanja okolišem i integrirane sustave upravljanja
Referentni dokumenti: ISO 9001:2008, ISO 19011:2002
Metode: predavanje, vježbe, ispit
Broj polaznika: do 15
Cijena: 1.980,00 kn + PDV (uz popust od 20% za 3 i više polaznika iz iste tvrtke te dodatan popust od 10% za dosadašnje korisnike usluga Qualitasa d.o.o.)
Uključeno u cijenu: zbirka slajdova sa seminara, radni materijal za vježbe, uvjerenje o osposobljenosti za internog auditora ili uvjerenje o sudjelovanju na seminaru (ovisno rezultatu ispita), ručak i osvježenja u pauzama


Podijeli objavu...
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
Linkedin