ISO 22000 / HACCP – Osposobljavanje internih auditora

2. listopada 2014. - 3. listopada 2014., 09.00 h - 16.00 h, Kongresni centar Hotela Aristos - Zagreb

Cilj seminara: osposobljavanje za tumačenje zahtjeva norme ISO 22000, FSSC 22000 i načela HACCP-a, osposobljavanje za izvođenje i dokumentiranje neovisnog audita prema ISO 19011:2002.

Predavač: Darko Kordovan, dipl.ing., vodeći auditor i konzultant za sustave upravljanja kvalitetom i sigurnošću hrane

Referentni dokumenti: ISO 22000:2005, FSSC 22000, ISO/TS 22004:2005, ISO 22005:2007, FAO/WHO Codex Alimentarius (CAC/RCP 1), ISO 19011:2002

Metode: predavanje, vježbe, ispit

Broj polaznika: do 15

Cijena: 1.980,00 kn + PDV (uz popust od 20% za 3 i više polaznika iz iste tvrtke)

Uključeno u cijenu: zbirka slajdova sa seminara, radni materijal za vježbe, uvjerenje o osposobljenosti za internog auditora ili uvjerenje o sudjelovanju na seminaru (ovisno rezultatu ispita), ručak i osvježenja u pauzama


Podijeli objavu...
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
Linkedin