Integrirano upravljanje učinkom

26. travnja 2011., 09.00 h - 16.00 h, Hotel Dubrovnik - Zagreb

Cilj seminara: postići razumijevanje modela i uspostave sustava integriranog upravljanja učinkom kroz pet koraka : 1) Utvrđivanje misije, vizije i strategije, 2) utvrđivanje strateških ciljeva i pokazatelja, 3) utvrđivanje i razgradnja ključnih procesa, 4) Utvrđivanje inicijativa za poboljšanje i 5) Primjena i nadzor.

Predavač: Damir Keller (viši konzultant za strateško upravljanje i upravljanje poslovnim procesima) i Josipa Malbašić (Six Sigma – Black Belt)

Metode: predavanje, vježbe

Broj polaznika: do 15

Cijena: 1.200,00 kn + PDV (uz popust od 20% za 3 i više polaznika iz iste tvrtke te dodatan popust od 10% za dosadašnje korisnike usluga Qualitasa d.o.o.)

Uključeno u cijenu: zbirka slajdova sa seminara, radni materijal za vježbe, uvjerenje o sudjelovanju na seminaru, ručak i osvježenja u pauzama.


Podijeli objavu...
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
Linkedin