Prema navodu Međunarodne organizacije za normizaciju (ISO), njihove norme za sustave upravljanja pomažu organizacijama u poboljšavanju svojih učinaka određivanjem ponovljivih koraka koje organizacije svjesno provode radi postizanja svojih ciljeva i stvaranja organizacijske kulture koja dovodi do neprekidnog ciklusa samovrednovanja, ispravljanja i poboljšavanja rada i procesa kroz povećanu svijest zaposlenika te vodstvo i predanost poslovodstva.

Norme za sustave upravljanja su osmišljene od međunarodnih stručnjaka s iskustvom u globalnom upravljanju, strategijama vođenja te učinkovitim i djelotvornim procesima i praksama tako da ih može primijeniti svaka organizacija, velika ili mala, u svim gospodarskim sektorima te različitim geografskim, kulturnim i društvenim uvjetima.

Broj različitih normi za sustave upravljanja posljednjih godina vrlo brzo raste pa su organizacije koje primjenjuju te norme suočene s tri ključna izazova: kako uspostaviti sustav kojim će poboljšati svoje rezultate, kako oblikovati sustav tako da bude agilan, integriran i skalabilan te kako učinkovito koristiti resurse pri uspostavi, primjeni i održavanju sustava.

Kako Vam možemo pomoći?

Bez obzira na veličinu vaše organizacije i područje u kojem poslujete, Qualitas vam može pružiti usluge savjetovanja i izobrazbe kojima ćete se, kroz unaprjeđenja u vašim politikama i procesima te ublažavanje rizika, na učinkovit i djelotvoran način uskladiti sa zahtjevima i smjernicama normi za sustave upravljanja i tako postići svoje ciljeve u područjima kao što su:

 • ISO 29001, ISO/TS 22163, TL 9000)
 • upravljanje okolišem (ISO 14001, EMAS, PERS)
 • upravljanje neprekidnošću poslovanja (ISO 22301)
 • upravljanje informacijskom sigurnošću (ISO/IEC 27001)
 • upravljanje energijom (ISO 50001)
 • upravljanje zaštitom zdravlja i sigurnosti pri radu (ISO 45001)
 • upravljanja sigurnošću hrane (ISO 22000, IFS, BRC, HACCP)
 • upravljanje imovinom (ISO 55001)
 • upravljanje obrazovnim organizacijama (ISO 21001)
 • upravljanje rizicima (ISO 31000)
 • društvena odgovornost (ISO 26000).

Očekivani rezultati

Neki od ishoda usluga koje pruža Qualitas, a koje su posljedica primjene međunarodnih normi za sustave upravljanja, su: poboljšanje zadovoljstva i povjerenja kupaca, poboljšanje dosljednosti isporuke proizvoda koji ispunjavaju zahtjeve kupaca i primjenjive zahtjeve zakona i propisa, poboljšanje učinkovitosti i djelotvornosti poslovnih procesa, smanjenje nepovoljnih utjecaja na okoliš, poboljšanje energetske učinkovitosti, osiguranje povjerljivosti, integriteta i dostupnosti informacija, smanjenje ili eliminacija rizika obolijevanja i nezgoda koje se javljaju kao posljedica uvjeta rada, smanjenje mogućnosti za prekid poslovanja i poboljšanje vremena oporavka, osiguranje povjerenja zainteresiranim stranama da se rizicima na odgovarajući način upravlja, smanjenje troškova nastalih kao posljedica neusklađenosti sa zahtjevima kupaca i zakonskim propisima, potvrda (certifikat) akreditirane međunarodne certifikacijske kuće o sukladnosti uspostavljenog sustava sa zahtjevima normi za sustave upravljanja, sposobnost samostalnog održavanja uspostavljenog sustava upravljanja itd.

Izdvojena rješenja

 • Uspostava sustava upravljanja prema međunarodnoj normi
 • Uspostava integriranog sustava upravljanja prema dvije ili više međunarodnih normi
 • Održavanje sustava upravljanja
 • Poboljšanje sustava upravljanja
 • Unutarnji audit sustava upravljanja
 • Utvrđivanje registra rizika i prilika
 • ISO 9001
 • IATF 16949
 • AS9100
 • ISO 13485
 • ISO 29001
 • ISO/TS 22163
 • TL 9000
 • ISO 14001
 • EMAS
 • PERS
 • ISO 22301
 • ISO/IEC 27001
 • ISO 50001
 • ISO 45001
 • ISO 22000
 • IFS
 • BRC
 • ISO 55001
 • ISO 21001
 • ISO 31000
 • ISO 26000
 • iGrafx